Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Indikatorer for bæredygtige byer | Friluftsliv i landskabet

Tiltrædelsesforelæsning med stor tilslutning
Den 13. januar 2015 holdt den ny professor i friluftsliv Frank Søndergaard Jensen sin tiltrædelsesforelæsning. Fremmødet var stort og forelæsningen var levende og interessant. Et af månedens Videnblade omhandler netop en del af den ny professors forskningsområde. Månedens andet Videnblad er om brug af indikatorer i byer.

Nye Videnblade


Indikatorer for bæredygtige byer

Indikatorer har vist sig at være et godt redskab til at måle vigtige egenskaber ved et bymiljø. Også til at klarlægge egenskaber, der umiddelbart ikke er så åbenlyse. Læs mere.

Billedbeskrivelse


Friluftsliv i landskabet 2008 (6) Gruppestørrelse

Har vores vaner ændret sig, når vi ser på hvor store grupper vi besøger naturen i? – Svaret er nej. I 1995 foregik ca. 80% af besøg i landskabet i grupper af højst 4 personer, og det er det samme i 2008. Den gennemsnitlige gruppestørrelse er i samme periode blot steget fra 4,1 til 4,3 personer, og altså også praktisk taget uændret. Læs mere.

Billedbeskrivelse

Kort nyt


Nyt forskningsprojekt skal skabe uderum sammen med børn og unge
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet har sammen med to andre forskningsinstitutioner modtaget 5,2 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden til at etablere et nyt forskningsnetværk, der skal udvikle ny viden om byrum og deres brugere. Læs mere. 


Hjælp med at kortlægge friluftsliv på havet
Et forskningsprojekt kortlægger i 2015 friluftsaktiviteter med tilknytning til havet. Læs mere eller på Facebook-gruppen Havfriluftsliv.


Hvad bestemmer værdien af erhvervslokaler i byen?
Hvordan påvirker det prisen, hvad der ligger  i nærheden af et erhvervslejemål? Dette er nu undersøgt for første gang i Danmark af forskere fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi. Tilgængelighed og infrastruktur er vigtige faktorer, men også en smuk beliggenhed samt nærhed til caféer og restauranter har positiv betydning. Læs mere.


Ny bog om konfliktløsning
Mellem os – ABC til konflikt er skrevet af Jens Emborg, Mie Marcussen, Marion Thorning og Bo Ørsnæs. Jens Emborg har tidligere skrevet flere Videnblade om konfliktløsning. Læs mere.

Kurser og arrangementer

Overblik over kurser, temadage og konferencer i foråret 2015
Skov & Landskab er nu klar med programmet for kurser, temadage og konferencer i første halvdel af 2015. Se udbuddet i Skovskolens kursuskatalog og på den nye poster med forårets begivenheder og muligheder for efteruddannelse og rådgivning. Find kursuskataloger her.


Udeskole, fysisk aktivitet og sundhedsfremme

Nørre Campus, 25. februar
Mikkel Bo Schneller fortæller om fysisk aktivitet og sundhedsfremme på baggrund af  hans igangværende phd-projekt, hvor han laver bevægelsesmålinger på udeskoleklasser. Forelæsningen er en del af en seminarrække om udeskole, det udvidede klasserum og den åbne skole. Læs mere.


Åbent hus på Science
Nørre Campus, 25. februar og Frederikserg Campus,  27. februar
Til Åbent Hus på Science kan kommende studerende høre om Sciences 21 bacheloruddannelser.


Åbent hus på Skovskolen
Nødebo, 26. februar
Kom og hør om Skovskolens uddannelser. Læs mere.


Konference: Gentænk byen
Århus, 5. marts
På konferencen kan du få indblik i byforskernes nyeste resultater og anledning til at diskutere, hvordan vi gentænker byen. Læs mere.


Udeskole, vidensformer og formativ evaluering
Nørre Campus, 25. marts
Ph.d-studerende Rikke Hartmeyer fortæller om Udeskole, vidensformer og formativ evaluering. Forelæsningen er en del af en seminarrække om udeskole, det udvidede klasserum og den åbne skole. Læs mere.

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev for Planlægning og Friluftsliv formidler forskning og rådgivning inden for byudvikling og planlægning i det åbne land. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 05. februar 2015