Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Friluftsliv i landskabet | Forårets arrangementer

Månedens tre Videnblade fortæller om hvor lang tid, der bruges på at komme ud i naturen, hvor stor afstand, der tilbagelægges for at komme derud og hvordan man kommer derud – til fods, på cykel, i bil eller med et andet transportmiddel.

Venlig hilsen Bibi Edinger Plum, redaktør.

Nye Videnblade


Friluftsliv i landskabet 2008 (7). Transporttid

Hvor lang tid bruger vi på transport, når vi skal ud i den danske natur? Der er ganske stor variation – lige fra nogle få minutter til mere end halvanden time. Når resultater fra 1995 sammenlignes med 2008 viser det sig, at den gennemsnitlige transporttid er faldet markant fra 33 til 22 minutter. Læs mere.

Billedbeskrivelse


Friluftsliv i landskabet 2008 (8). Transportafstand

Nogle bevæger sig blot få hundrede meter, mens andre transporterer sig 50 km eller mere for at komme ud til naturen/landskabet. I 1995 havde danskerne en gennemsnitlig transportafstand på 18 km, og denne er faldet til 15 km i 2008. For eksempel er der flere, der besøger naturen om lørdagen, der har lange transportafstande.  Læs mere.


Friluftsliv i landskabet 2008 (9). Transportmiddel
Har vi ændret den måde, hvorpå vi kommer ud i landskabet? Svaret er ja. I dag tager flere ud i den danske natur til fods, mens færre bruger cykel eller personbil, når vi sammenligner med 1995. Antallet af personer, der går/løber ud i naturen, er steget med knap 10% -point fra 34% i 1995 til 43% i 2008. Læs mere.

Kort nyt


Ny institutleder på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Claus Beier er ansat som ny institutleder på IGN fra 1. maj 2015. Han kommer fra en stilling som forskningsdirektør på NIVA, Fagsenter for Nedbørfelt og Urban Vannmiljø i Norge. Læs mere. 

Kurser og arrangementer


Overblik over kurser, temadage og konferencer i foråret 2015
Se IGNs program for kurser, temadage og konferencer i første halvdel af 2015, samt Skovskolens kursuskatalog med forårets begivenheder og muligheder for efteruddannelse og rådgivning. Find kursuskataloger her Læs mere.


Kirkegårdskonferencen 2015
Nyborg Strand, 18. marts
Årets kirkegårdskonference ser på, hvordan man beskytter, synliggør og skaber nye værdier på kirkegårdene. Læs mere.


Udeskole, vidensformer og formativ evaluering
Nørre Campus, 25. marts
Ph.d.-studerende Rikke Hartmeyer fortæller om Udeskole, vidensformer og formativ evaluering. Forelæsningen er en del af en seminarrække om udeskole, det udvidede klasserum og den åbne skole. Læs mere.


Bæredygtig udvikling på de danske godser
Øster Voldgade, 14. april
Professor Jesper Brandt fra Roskilde Universitet holder et foredrag med titlen: ”Bæredygtig udvikling på de danske godser - Driftstruktur og flersidig arealanvendelse” på et møde i Geografisk Selskab. Læs mere.


Udeskole og læring
Nørre Campus, 22. april
Ph.d.-studerende Camilla Roed Otte giver en oversigt over sammenhængen mellem udeskole og læring, samt en introduktion til sit ph.d.-projekts foreløbige resultater omkring læring og motivation i udeskole. Læs mere.


Nyt kursus: Udeskolevejleder
Nødebo, 22. april – 4. september
Et nyt kursus for dem, der ønsker at blive opdateret omkring udeskole og tilegne sig kompetencer i at udvikle og afholde kurser i udeskole. Læs mere.


QGIS: International brugerkonference og workshop
Nødebo, 18. – 19. maj
På konferencens første dag vil udviklere og brugere fra hele verden give deres bud på, hvad QGIS kan bruges til. På den anden dag er temaerne programmering, udvikling og avanceret brug af QGIS. Læs mere.


Åben Land konferencen
Kolding, 19. – 20 maj
Åben Land konferencen foregår i år i regi af konferencen ”Natur & Miljø”. Helhedstænkning og grøn vækst er i fokus gennem hele programmet. Læs mere.

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev for Planlægning og Friluftsliv formidler forskning og rådgivning inden for byudvikling og planlægning i det åbne land. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 11. marts 2015