Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Urban bæredygtighed | Udeskole | Oplevelsesværdier

I et speciale fra Københavns Universitets landskabsarkitektuddannelse sammenlignes tre karakteristiske kvarterer i byen for at undersøge, hvordan deres mønstre påvirker urban bæredygtighed. Den mest bæredygtige form er et modernistisk bykvarter. Læs mere i månedens Videnblade.

Venlig hilsen Bibi Edinger Plum, redaktør.

Nye Videnblade


Sammenhængen mellem mønstre i bymiljøer og urban bæredygtighed
Tre karakteristiske kvarterer i byen bliver sammenlignet for at undersøge, hvordan deres urbane mønstre påvirker urban bæredygtighed og de lokale indbyggeres bæredygtige adfærd. Læs mere.

Billedbeskrivelse


Et succesfyldt eksempel på et bæredygtigt modernistisk boligkvarter

Specialet med titlen Europe’s Newest Green City – Connecting neighbourhood pattern and urban sustainability: An indicator based study for the city of Zagreb startede med hypotesen om, at forskellige mønstre i bykvarterer tilbyder forskellige muligheder for beboernes evne til at leve bæredygtigt. Læs mere.

Kort nyt


To nye professorer på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Lars Vesterdal, professor i økosystemprocesser og kulstof i jord holder tiltrædelsesforelæsning onsdag den 15. april 2015 kl. 14.00, Rolighedsvej 23,  Frederiksberg C med efterfølgende reception i kantinen. Læs mere. 

Inger Kappel Schmidt, professor i økosystemer og -processer i et foranderligt miljø holder tiltrædelsesforelæsning tirsdag den 28. april 2015 kl. 14.00, Rolighedsvej 23,  Frederiksberg C med efterfølgende reception i kantinen. Læs mere.


Økosystemer og klimaændringer
I samarbejde med udenlandske kollegaer har forskere på Københavns Universitet undersøgt, hvordan klimaændringer påvirker vores økosystemer. Danmark har deltaget med to klimaforsøg, som er anlagt på heder. Resultaterne viser, at klimaændringerne i Danmark med længere perioder med tørke om sommeren vil sætte hederne under pres. Læs mere.


Ny bog om liv i byen
Forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning diskuterer rammerne for vores udeliv i den nye bog ”Playable – bevægelsesinstallationer i by- og landskabsrum”. Læs mere.

Kurser og arrangementer


Stedbundne ressourcer – værdier og identitet

Frederiksberg, 14. april
Masteruddannelsen i landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning afholder en temadag om ”stedbundne ressourcer - værdier og identitet”, hvor du bl.a. kan høre om kortlægning af oplevelsesværdier – et nyt planværktøj med fokus på rekreative oplevelsesmuligheder i det åbne land. Temadagen er åben for alle.
Læs mere.


Bæredygtig udvikling på de danske godser

København, 14. april
Professor Jesper Brandt fra Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitet holder foredrag i Geografisk Selskab om udvikling på de danske godser, hvor eksempelvis jagtindtægter stabiliserer biotopmønstret, og hvor den landskabelige variation på godserne og de velplejede herlighedsværdier omkring herregårdene og deres historiske haver danner grundlag for et væld af supplerende aktiviteter. Læs mere.


Udeskole og læring
Nørre Campus, 22. april
Ph.d.-studerende Camilla Roed Otte giver en oversigt over sammenhængen mellem udeskole og læring, samt en introduktion til sit ph.d.-projekts foreløbige resultater omkring læring og motivation i udeskole. Læs mere.


Nyt kursus: Udeskolevejleder
Nødebo, 22. april – 4. september
Et nyt kursus for dem, der ønsker at blive opdateret omkring udeskole og tilegne sig kompetencer i at udvikle og afholde kurser i udeskole. Læs mere.


QGIS: International brugerkonference og workshop
Nødebo, 18. – 19. maj
På konferencens første dag vil udviklere og brugere fra hele verden give deres bud på, hvad QGIS kan bruges til. På den anden dag er temaerne programmering, udvikling og avanceret brug af QGIS. Læs mere.


Åben Land konferencen
Kolding, 19. – 20 maj
Åben Land konferencen foregår i år i regi af konferencen ”Natur & Miljø”. Den røde tråd for konferencen er ”Grøn omstilling og helhed i forvaltningen”. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Byplanlaboratoriet er tovholder på sporet om planlægning. Kom med og vær med til at diskutere fornyelse af planlægningen i det åbne land. Læs mere.

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev for Planlægning og Friluftsliv formidler forskning og rådgivning inden for byudvikling og planlægning i det åbne land. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 10. april 2015