Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Skov til børnehaver | Ansvar for klimatilpasning

Læs om ideer til udformning af legepladser til børnehaver i skov og park i to nye Videnblade skrevet på grundlag af et ph.d.-studie ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN). Et tredje Videnblad fortæller, hvordan grundejere ser på ansvaret for klimatilpasning. 
Vælg eventuelt at få et abonnement på Videntjenesten for halv pris. Og orienter dig om kommende arrangementer med temaerne QGIS, udeskole, Storkøbenhavns grønne kiler, planlægning i det åbne land m.m.

Venlig hilsen Bibi Plum, redaktør.

Nye Videnblade


Brug af skovens elementer ved udformning af legepladser til børnehaver
Børns leg i skoven viser, hvad skoven har at byde på. Nogle af skovens elementer kan gøre almindelige legepladser mere spændende. Nøgleord er variation og forandring. Børn skelner ikke skarpt mellem ’naturligt’ og ’menneskeskabt’, men ser på legemuligheder. Læs mere.

Billedbeskrivelse


Udformning af skovsteder til brug 
for børnehaver
Børnehavers udearealer består ofte af en mere eller mindre grøn legeplads med sandkasse, legeredskaber og legehuse. De fleste børnehaver udvider deres område ved af og til at opsøge skov og park. Her kommer en række bud på, hvordan grønne områder kan udformes med tanke på børn i børnehaver.  Læs mere.

Billedbeskrivelse


Grundejere og klimatilpasning
Grundejere i Danmark opfatter at de sammen med de offentlige myndigheder har et medansvar for klimatilpasning, de oplever at de har den fornødne viden til at gøre noget selv, men kun et mindretal oplever at der reelt er risiko for oversvømmelser på egen grund. L æs mere.

Billedbeskrivelse

Kort nyt


Få et abonnement på Videntjenesten for halv pris
Hvis du tegner abonnement på en eller flere af Videntjenestens fire serier inden 1. juli, kan du få det til halv pris. Tilbuddet gælder dog kun for nye abonnenter. Læs mere.


Første nationale friluftspolitik
Miljøminister Kirsten Brosbøl besøgte terapihaven Nacadia i Hørsholm fredag den 24. april. Anledningen var lanceringen af Danmarks første nationale friluftspolitik. Læs mere. 


Ny professor i urbanisering og regional udvikling 
Lars Winther tiltrådte i begyndelsen af 2015 som professor i kulturgeografi på IGN, Københavns Universitet. Hans særlige forskningsområde er urbanisering, regional udvikling og erhvervsgeografi i en europæisk kontekst. Lars Winther holder tiltrædelsesforelæsning den 28. maj kl. 14, Øster Voldgade 10, 1350 København K. Læs mere. 

Kurser og arrangementer

 

Skovens dag i Jylland
Skovskolen Eldrupgård, 10. maj
På Skovskolen Eldrupgård i Jylland afholdes Skovens dag med arrangementer for hele familien. Du kan opleve flere af skovens arbejdsområder – og selv prøve kræfter med nogle af dem. Læs mere.

 

Rundvisning i Arboretet i Hørsholm
Hørsholm, 14. maj kl 19.00
Guidet rundvisning i Arboretets samling af træer og buske. Uden tilmelding. 50 kr pr deltager.  Læs mere.

 

QGIS: International brugerkonference og workshop
Nødebo, 18. og 19. maj
Udviklere og brugere fra hele verden vil give deres bud på hvad QGIS kan bruges til på konferencens første dag. Den anden dag indeholder en workshop med temaerne: programmering, udvikling og avanceret brug af QGIS. Læs mere.

 

Åben Land konferencen 2015
Kolding, 19. – 20. maj
Åben Land konferencen foregår i år i Natur og Miljø konferencens regi. Den røde tråd for hele konferencen er ”Grøn omstilling og helhed i forvaltningen”. Byplanlaboratoriet og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning står for et tema om planlægning i det åbne land. Læs mere.

 

Rum, rammer og refleksioner
København, 27. maj
Ph.d.-studerende Mads Bølling reflekterer over, om hvorvidt udeskole kan styrke et inkluderende fællesskab. Desuden introduceres TEACHOUT ph.d.-projektet ”Sociale relationer og trivsel i udeskole”.  Læs mere.

 

Konference om nyskabende friluftsfaciliteter
Vejle, 29. maj
Skovskolen og Friluftsrådet afholder en dag om friluftsfaciliteter. Få nye ideer i spil og mød andre, der arbejder med friluftsfaciliteter. Læs mere.

 

Socio-ecological exploration
Frederiksberg, 29. maj
Sreetheran Maruthaveeran forsvarer sin Ph.d.-afhandling: A Socio-ecological Exploration of Fear of Crime in Urban Green Spaces in Malaysia. Læs mere.

 

Planlægning og forvaltning af Storkøbenhavns grønne kiler
Frederiksberg, 4. juni
I samarbejde med Kraks fond inviterer Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning til seminar om de grønne kiler. Der bliver mulighed for at at dele viden og diskutere muligheder for planlægningsredskaber som fx offentlig-privat samarbejde. Læs mere.

 

Udeskole og didaktik
København, 24. juni
Ph.d.-studerende Karen Barfod fortæller om udeskole og didaktik. Oplægget og en efterfølgende diskussion holdes på baggrund af ph.d.-projekt om lærerens rolle, tvivl, tro og udviklingsmuligheder.  Læs mere.

 

Regnvandshåndtering på Lynge Fælled
Lynge, 25. juni
Allerød kommune udførte i efteråret 2014 et anlæg med bio- LAR (lokal afledning af regnvand) på et fælledområde i det nordlige Lynge. Løsningerne fremvises for alle interesserede. Læs mere.

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev for Planlægning og Friluftsliv formidler forskning og rådgivning inden for byudvikling og planlægning i det åbne land. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 08. maj 2015