Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Naturpark Amager | Rabat på Videntjenesten

To aktuelle Videnblade handler om et nyt projekt for Naturpark Amager. Projektet giver forslag til udnyttelse af det store område ved København, der er tre gange større end Dyrehaven.

Læs om mulig rabat på Videntjenesten for nye abonnenter,  Skov & Landskabs Centerberetning, om ny videokanal om geovidenskab samt om sommerens og efterårets arrangementer.

Venlig hilsen Bibi Edinger Plum, redaktør.

Nye Videnblade


Naturpark Amager I 
Ideer til og rammer for den fremtidige udvikling

Storkøbenhavn har med den nyligt udpegede Naturpark Amager fået et stort sammenhængende og bynært naturområde, og der er nu indledt en proces om den fremtidige rekreative udvikling af området. Læs mere.

Billedbeskrivelse


Naturpark Amager II 
Ideer til og rammer for den fremtidige udvikling

IGN deltager i denne proces med et fondsstøttet forprojekt og har udarbejdet en temarapport og et katalog med visioner. Det overordnede projekt beskrives i Videnblad 6.0.8 Naturpark Amager I.  Læs mere.

Billedbeskrivelse

Kort nyt


Halv pris
I juni måned kan du endnu nå at tegne et abonnement med 50% rabat på en af de fire serier i Videntjenesten. Er du allerede abonnent kan du tegne abonnement på en ny serie, er du ikke abonnent har du mulighed for at blive det nu. Begge muligheder til halv pris. Læs mere.


Skov & Landskabs Centerberetning 2014
Centerberetningen om Skov & Landskabs aktiviteter i 2014 er nu udkommet. Beretningen sammendrager aktiviteter i tilknytning til Skov & Landskab, med en række eksempler på resultater fra 2014, blandt andet en analyse af friluftslivets betydning for nationaløkonomien. Læs mere.


Verdens første videokanal om geovidenskab
Nu lanceres verdens første online videokanal med fokus på geovidenskab. Ved hjælp af film vil UNDER-GROUND CHANNEL give svar på komplicerede spørgsmål om klodens udfordringer, f.eks. sikring af rent drikkevand. Bag videokanalen står Geocenter Danmark, som Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning er en del af. Læs mere.


Portræt af landskabsarkitekter
Foreningen Danske Landskabsarkitekter tegner for tiden portrætter af en række landskabsarkitekter på deres hjemmeside, bl.a. Stig L. Andersson og Ellen Braae. Målet er at vise, hvor vidt faget favner og give glimt af medlemmernes arbejde med landskabsarkitektur. Læs mere.

Kurser og arrangementer


Outdoor recreation and ethnicity
Frederiksberg, 8. juni, kl. 13.00
Sandra Gentin forsvarer sin ph.d.-afhandling om unge danskeres og indvandreres friluftsliv. Forsvaret foregår på engelsk. Alle er velkomne. Læs mere.


Fritidsvejlederuddannelsens 20 års jubilæum
Skovskolen i Nødebo, 19.-20. juni 

Nuværende og tidligere studerende på friluftsvejlederuddannelsen inviteres til 20 års jubilæum på Skovskolen. Læs mere.


Vild Campus
Nørre Campus, 10. juni 
Vær med, når der plantes 10.000 vilde planter på Nørre Campus den 10. juni 2015. Science søger frivillige studerende, ansatte og lokale borgere, der har lyst til at deltage. Læs mere.


Udeskole og didaktik
København, 24. juni 
Ph.d.-studerende Karen Barfod fortæller om udeskole og didaktik. Oplægget og en efterfølgende diskussion holdes på baggrund af hendes ph.d.-projekt om lærerens rolle, tvivl, tro og udviklingsmuligheder.  Læs mere.


Temakonference om byudviklingsstrategier og byledelse
Herning, 10. juni 
Åben konference hvor blandt andet seniorforsker Karina Sehested holder oplæg om strategisk planlægning. Konferencen henvender sig til politikere, arkitekter, planlæggere, kulturkonsulenter, kunstnere og kulturinstitutioner. Konferencen afholdes af Urban Lab. Læs mere.


Afskedsreception for Vibeke Nellemann
Frederiksberg, 18. juni 
Medarbejdere, samarbejdspartnere, studerende og andre inviteres til afskedsreception i anledning af, at seniorrådgiver Vibeke Nellemann går på pension. Receptionen finder sted i Fælleshuset, Rolighedsvej 23, den 18. juni kl 15. 


Regnvandshåndtering på Lynge Fælled
Lynge, 25. juni 
Allerød kommune udførte i efteråret 2014 et anlæg med bio- LAR (lokal afledning af regnvand) på et fælledområde i det nordlige Lynge. Løsningerne fremvises for alle interesserede.  Læs mere.


Master i landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning, efterår 2015
Tilmeldingsfrist, 3. august
To nye moduler i Master i landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning er nu åbnet for tilmelding. Det ene modul handler om:  Nye entreprenørskaber - lokale erhvervsprojekter i landdistrikter. Det andet modul om:  Planlægning og offentlig landskabsforvaltning.  Tilmeldingsfristen er 3. august 2015. Kontakt kursuslederne Hanne Tanvig, hwt@ign.ku.dk og Peter Stubkjær Andersen, stub@ign.ku.dkeller læs mere på Landmaster.


Have & Landskab 15
Slagelse, 26.-28. august 
Skov & Landskab er som sædvanlig med på udstillingen med en stand. Her kan man bl. a. se effekten af beskæring på træer og et nyudviklet grønt modul, der både kan håndtere regnvand og skærme for støj. Desuden bidrager forskere og rådgivere fra Videntjenesten til Have & Landskabs nye satsning "Fagligt Forum", hvor ny viden præsenteres i korte indslag på 15 minutter. Læs mere.


Danske Parkdage
Esbjerg, 9.-11. september
Temaet for Danske Parkdage er "Grøn bevægelse", og konferencen sætter bl.a. fokus på økonomien og den merværdi som friluftsliv, parker og grønne byrum giver. Der er plads til debat i en vekselvirkning mellem plenum og workshops. Læs mere.


Human mobility, cognition and GISc
Frederiksberg, 9. november
It is the aim of the conference to bring together professionals from cognitive, analytical and geo-technical sciences for the mutual development of future concepts for experimenting with, recording, analyzing, simulating, visualizing, and communicating data and information regarding humans’ spatial behaviour.  Læs mere.

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev for Planlægning og Friluftsliv formidler forskning og rådgivning inden for byudvikling og planlægning i det åbne land. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 04. juni 2015