Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Geopark Odsherred | Energieffektive byer

I et af månedens Videnblade kan du læse om dilemmaer ved udformning af energieffektive byer – og i et andet Videnblad om Danmarks første geopark:  Geopark Odsherred. Geopark Odsherred er det største udviklingsprojekt i Odsherred Kommune og inkluderer hele kommunens areal.

En ny trend er installationer i træer: hytter, legeudstyr, slacklining mm. Læs i det tredje Videnblad om, hvad det gør ved træerne. Skades de? Og hvis de gør, hvordan skades de mindst muligt.

Venlig hilsen
Bibi Edinger Plum, redaktør

Nye Videnblade


Danmarks første geopark. Geopark Odsherred 
Danmark har fået sin første geopark – Geopark Odsherred. Det skete på den 6. internationale UNESCO konference om geoparker, som fandt sted i Canada efterår 2014. Geopark Odsherred er det største udviklingsprojekt i Odsherred Kommune og inkluderer hele kommunens areal. Læs mere.

Billedbeskrivelse


Dilemmaer for energieffektiv byudvikling

Energi ligger højt på dagsordenen i EU. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) deltager i EU-projektet Planning for Energy Efcient Cities  - PLEEC. Projektet undersøger potentialer for energi besparelser og effektivitet i byplanlægning i mellemstore europæiske byer. Læs mere.

Billedbeskrivelse


Friluftsinstallationer i træer

Abebaner, treetop walking, high  rope adventure, slackline, træhuse og parkour-baner er alle installationer, som bruger træerne som støtte, enten midlertidigt eller permanent. Den nye sport, turistattraktionen eller teambuilding-redskabet sætter i alle tilfælde træerne på prøve. Der følger positiv fokus på træer og ude arealer med, men der er også en bagside af medaljen i form af skader på træerne. Læs mere.

Billedbeskrivelse

Kort nyt


Kurser, temadage og konferencer efteråret 2015
Se arrangementer fra Skov & Landskab i den ny brochure: Kurser, temadage og konferencer. Emnerne er bl.a. klimatilpasning, fremtidens grønne områder, bytræer og udvikling i landdistrikterne. Læs mere.


Få Videntjenesten gratis i resten af 2015 
Hvis du tegner abonnement på en af Videntjenestens fire serier for 2016 inden 1. september, får du resten af 2015 gratis. Du får via dit medlemskab Videnblade, rapporter, gratis rådgivning på mail/telefon og rabat på faglige arrangementer. Du kan kontakte redaktøren Bibi Plum på blep@ign.ku.dk, tlf. 35331807 eller Jette Alsing på vt@sl.ku.dk, tlf. 35331783 for yderligere information. Læs evt. mere om Videntjenesten


Landskabsarkitektstuderende vinder pris i London
Emma Steen Caporal har under sit bachelorstudie på Københavns Universitet vundet i en engelsk konkurrence for ‘Fresh Air Squares’ med et design for ’Rabarber The Bar’. Læs mere.


Best paper award
Akademisk viden og erfaring opfattes traditionelt som en afgørende faktor for regional vækst. Men billedet er mere nuanceret, viser en undersøgelse udført af Lars Winther og Høgni Kalsø Hansen fra IGN. Resultaterne formidles i en artikel i Danish Journal of Geography, som de to forskere netop har fået en pris for. Læs mere.


Gavner naturen skolebørn med ADHD?
Virker en dosis natur på samme måde som en dosis medicin? Et nyt ph.d.- projekt undersøger bl.a., om ophold i naturen kan være en egentlig behandlingsmulighed for skolebørn med ADHD. Projektet er støttet af TrygFonden. Læs mere.

Kurser og arrangementer


Have og Landskab 15
Slagelse, 26.-28. august
Skov & Landskab er med på udstillingen med en stand. Her kan man bl.a. se et nyudviklet grønt modul, der både kan håndtere regnvand og skærme for støj. Desuden bidrager forskere og rådgivere fra Videntjenesten med ny viden, som præsenteres i korte indslag på 15 minutter. Læs mere


Grønne områders betydning for byers marketing og branding
Frederiksberg, 28. august
Natalie Gulsrud forsvarer sin ph.d. ” Green Cities, Comparative Governance: The Role of Green Space in City Marketing and Branding” den 28. august kl. 13 i Von Langen, Rolighedsvej 23, Frederiksberg. Forsvaret foregår på engelsk. Læs mere.


Danske Parkdage
Esbjerg, 9.-11. september
Temaet for Danske Parkdage er "Grøn bevægelse", og konferencen sætter bl.a. fokus på økonomien og den merværdi som friluftsliv, parker og grønne byrum giver. Der er plads til debat i en vekselvirkning mellem plenum og workshops. Læs mere.


Klimatilpasning
Nødebo, 30. september
Temadag med indlæg fra gennemførte og igangværende klimatilpasningsprojekter, hvor der sættes fokus på processen. Proceskonsulenter vil guide en workshop med udfordringer og løsninger, som er en integreret del af klimatilpasningen. Læs mere.


Fremme af nye entreprenørskaber og landskabers potentiale
Middelfart, 22. oktober
En temadag, hvor du får den nyeste viden om udviklingen inden for entreprenørskaber i landdistrikter med stedbundne potentialer. Læs mere.


Human mobility, cognition and GISc
Frederiksberg, 9. november
Målet med konferencen er at samle forskere og udviklere med interesse for menneskers rumlige adfærd. Få et bud på, hvordan fremtidens geo-teknologi kan og bør udvikle sig. Konferencen afholdes på engelsk. Læs mere.

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev for Planlægning og Friluftsliv formidler forskning og rådgivning inden for byudvikling og planlægning i det åbne land. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 19. august 2015