Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Fremtidens campingpladser | Nye entreprenørskaber

I et af månedens Videnblade kan du læse om, hvordan fremtidens campingpladser skal indrettes for at tiltrække besøgende.  De to andre Videnblade fortæller om henholdsvis tilsyn med og fastgørelse af friluftsinstallationer.

På Skov & Landskabs arrangementer kan du blandt andet møde iværksættere fra Skærtoft Mølle og Strynø Mosteri på en temadag den 22. oktober i Middelfart.

Venlig hilsen

Bibi Edinger Plum, redaktør.

Nye Videnblade


Fremtidens campingplads er specialiseret

Turisterne bliver væk fra de danske campingpladser, som oplever dalende belægningsgrad og færre årlige overnatninger. De succesfulde campingpladser skiller sig ud fra mængden ved at tilbyde unikke produkter til en udvalgt målgruppe. Fremtiden for de danske campingpladser kan være specialisering. Læs mere.

Billedbeskrivelse


Fastgørelse af friluftsinstallationer i træer

Når installationer som klatrebaner, træhuse, platforme og andre anlæg fastgøres i træer, kan det gøre perma­-
nent skade og medføre, at træernes livsfunktioner forstyrres. Det værste er metoder, som klemmer om stammen og dræber barken. En stang tværs gennem stammen er bedst. Læs mere.

Billedbeskrivelse


Tilsyn med friluftsinstalla­tioner i træer
Bygning af klatrebaner, træhuse og andre installationer i træer stiller ikke kun krav til sikkerhed i forhold til selve konstruktionen. De træer, som bærer det hele, bør også inspiceres, før de anvendes og løbende i hele anlæggets levetid. Læs mere.

Billedbeskrivelse

Kort nyt


Copenhagen Landscape Lectures

Copenhagen Landscape Lectures er en åben forelæsningsrække for alle med interesse i, hvordan vi former vores omgivelser. Der stilles skarpt på by- og landskabsarkitekturens kunstneriske, æstetiske, økologiske og kulturelle potentiale i udvikling af den bæredygtige by. Læs mere. 


Ny professor i skovdyrkning
Palle Madsen er ansat som professor ved Skovskolen, Københavns Universitet, hvor han skal styrke den praksisrelaterede forskning og udvikling inden for bæredygtigt skovbrug. Det skal styrke kvaliteten i undervisningen på skov- og landskabsingeniøruddannelsen og gavne samarbejdet med erhvervet. Læs mere. 

Kurser og arrangementer


Gæsteforelæsning ved professor Simon Swaffield: Spatial planning challenges under a neo-liberal regime: The New Zealand experience

København, 8. oktober kl. 16.30
Simon Swaffield er professor i landskabsplanlægning ved Lincoln University, New Zealand og adjungeret professor ved IGN, Københavns Universitet.  Swaffield taler om konsekvenserne af de omfattende reformer af miljø- og planlovgivningen i New Zealand, der blev gennemført omkring 1990, og er af interesse i forhold til de aktuelle diskussioner om tilsvarende reformer i Danmark. Læs mere.


Fremme af nye entreprenørskaber og landskabers potentiale
Middelfart, 22. oktober
Nu foreligger der program for en temadag, hvor du får den nyeste viden om udviklingen i entreprenørskaber beliggende i landdistrikter med stedbundne potentialer. Læs mere.


Human mobility, cognition and GISc
Frederiksberg, 9. november
Konferencens mål er at samle forskere og udviklere med interesse for menneskers rumlige adfærd. Få et bud på, hvordan fremtidens geo-teknologi kan og bør udvikle sig. Konferencen afholdes på engelsk. Læs mere.


Er grønt blot til lyst? Det grønne i byerne – i byplanhistorisk perspektiv
Frederiksberg, 13. november
De offentlige grønne områder har skiftet karakter og indhold gennem tiden. På seminaret præsenteres og diskuteres udviklingen af fire generationer af offentlige grønne områder med udgangspunkt i Danmarks fire største byer. Afslutningsvis peges mod den femte generation og fremtidens regionale byparker. Arrangementet afholdes i samarbejde med Byplanhistorisk Udvalg og Dansk Byplanlaboratorium.  Læs mere.


Nordic City Regions in a Global Environment
Helsingør, 25. og 26. november
Nordregio Forum 2015 will focus on the strengths and weaknesses of Nordic city regions in a time characterized by fierce global competition, climate change and migration. Læs mere.

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev for Planlægning og Friluftsliv formidler forskning og rådgivning inden for byudvikling og planlægning i det åbne land. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 02. oktober 2015