Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Den Danske Naturfond l Turfriluftsliv l Urban farming

I månedens fire Videnblade kan du læse om EU-projektet Volante, hvor der er fokus på habitatdirektivet og miljøvenlig landbrugspolitik.

Venlig hilsen Bibi Edinger Plum, Redaktør.

Nye Videnblade


Volante I: Bæredygtig landskabsforvaltning er kommet på landkortet i EU
Volanteprojektet har fokus på fremtidig landskabsforvaltning og -udviklingen i Europa, med udgangspunkt i historisk udvikling og nutidige processer, visioner og scenarier, samt modellering og vurderinger af konsekvenser. Projektet beskriver en  ”køreplan” for en fremtidig  bæredygtig landskabsforvaltning.  Læs mere.

Billedbeskrivelse


Volante II: seks casestudier af landbrugsejendomme i Europa
Der er en stor diversitet imellem områderne i Europa, men generelt er der tale om, at  der sker en ekstensivering af landbrugsdriften, mens øget erhvervsmæssig aktivitet på ejendommene udgør en ny udfordring for fremtidig planlægning. Læs mere.

Billedbeskrivelse


Volante III: Lodsejere, landskaber og regulering i Danmark
I den danske del af Volante projektet er det med en kombination af spørgeskemaundersøgelse og interview med udvalgte landmænd belyst, hvordan den enkelte landmand forholder sig til den eksisterende administration og regulering. Samtidig har vi gennemført en undersøgelse af implementeringen af habitatdirektivet. Læs mere.

Billedbeskrivelse


Volante IV: Habitatdirektivet og miljøvenlig landbrugspolitik
EU lovgivningens transponering til nationale forhold og politikkernes efterfølgende udvikling er analyseret i fem lande: Holland, Østrig, Grækenland, Rumænien og Danmark. Fokus i dette Videnblad er på habitatdirektivet og de miljøvenlige landbrugsordninger under landdistriktsprogrammerne.  Læs mere.

Billedbeskrivelse

Kort nyt


Få svar på dine spørgsmål
Ved du at du som abonnent er velkommen til at stille spørgsmål uden beregning til Videntjenestens rådgivere? Du kan sende dit spørgsmål via dette link


Jørgen Primdahl udpeget til Den Danske Naturfond
Professor Jørgen Primdahl fra IGN er blevet medlem af det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond. Fonden er en ny uafhængig fond, der er blevet til i et samarbejde mellem den foregående regering, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensens Naturfond. Det rådgivende udvalg skal rådgive bestyrelsen i Den Danske Naturfond om naturprojekter o.lign. Læs mere. 


Fremtidens byer skal være klimarobuste
Marina Bergen Jensen udtaler sig om udviklingen af en ny type støjskærm til byer, kaldet en klimaskærm. Udover at dæmpe trafikstøj er klimaskærmen også konstrueret til at håndtere store mængder regn fra tage og vil forhåbentlig bidrage til bedre luftkvalitet. Læs mere.

Spørgsmål og svar


Fakta og myter omkring stier?
En abonnent skriver til Videntjenesten:  Vi har en meget aktiv stigruppe her i kommunen, der arbejder med rekreative naturstier ud fra en stihandlingsplan med et fint budget. Vi har ganske stor erfaring med lodsejeraftaler, og har oplevet de mange myter omkring naturstierne. Kan I hjælpe med yderligere information om fakta og myter omkring stier?  Læs mere.

Billedbeskrivelse

Kurser og arrangementer


Copenhagen Landscape Lectures
Frederiksberg, 18. november og 2. december
Copenhagen Landscape Lectures er en åben forelæsningsrække for alle med interesse i, hvordan vi former vores omgivelser. Læs mere om de kommende forelæsninger den 18. november ved Monika Gora og den 2. december ved Tina Saaby og Deane Simpson. Læs mere.


PhD defence: Dorthe Varning Poulsen
Frederiksberg, 23. November kl 13.00

Dorthe Varning Poulsen defends her thesis: How war veterans with post-traumatic stress disorder experience nature-based therapy in a forest therapy garden. Læs mere.


Udeskoleseminar
Institut for Idræt og Ernæring, 23. november og 8. december

Museumunderviserens rolle ved Trine Hyllested den 23. november og  Børns fysiske aktivitet som et samspil mellem kontekst og sociokulturel baggrund ved Glen Nielsen den 8. december er to kommende arrangementer om udeskolepraksis. Læs mere.


Julemarked
Skovskolen I Nødebo
Skovskolens Julemarked finder i år sted i weekenderne: 28.-29. november og 12.-13. december 2015, alle dage klokken 11.00-15.00. Læs mere.


Nordic City Regions in a Global Environment
Helsingør, 25. og 26. november
Nordregio Forum 2015 will focus on the strengths and weaknesses of Nordic city regions in a time characterized by fierce global competition, climate change and migration. Læs mere.


Turfriluftsliv
Silkeborg, 14. – 15. januar
Konference om turfriluftsliv, hvor oplægsholdere fra ind- og udland sætter fokus på friluftsliv på tur, det kan være på vandretur, ro i kajak, sejle i jolle eller at tage på kanotur.  Læs mere.


NYHED: Konference om Urban farming
Frederiksberg, 4. februar 2016
Bliv klogere på Urban Farming til konferencen ”Sammen dyrker vi byen”, her vil arkitekter, internationale forskere, kommunale planlæggere og iværksættere dele ud af deres viden om emnet. Bystrategisk rådgiver Katinka Hauxner vil moderere diskussionerne.  Læs mere.

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev for Planlægning og Friluftsliv formidler forskning og rådgivning inden for byudvikling og planlægning i det åbne land. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 12. november 2015