Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Cykling l Urban agriculture l Nye bøger

Hvad gør cykling attraktivt i byer og hvad ses som de største fordele ved at bo på landet – se svarene i månedens Videnblade. Læs også om de mange nye bøger, rapporter og hæfter om kulturlandskabet, urban agriculture, friluftsliv og udvikling i yderområder.

Venlig hilsen Bibi Edinger Plum, redaktør.

Nye Videnblade


Byform og cykling: Hvordan skal cykelbyen se ud?

Cykelbyen er en større by, der er kompakt, tæt og har et transportnet, der gør det muligt at cykle på kryds og tværs. Samtidig er den ikke bygget op omkring trafikkorridorer. En tæt by fremmer cyklismen, mens bakker i byen begrænser. Læs mere.


Natur som incitament for udflytning
Natur, fællesskab og bedre forhold for den bløde trafikant synes at være blandt kodeordene, hvis man ønsker at modvirke urbaniseringstendensen og fastholde - samt invitere - bosiddende og tilflyttere til udfordrede kommuner. Læs mere.

Kort nyt


Kursuskatalog forår 2016

Så er det nye kursuskatalog udkommet med en oversigt over arrangementer fra IGN forår 2016. Læs mere. 


Boglancering
Den 14. januar 2016 udkommer en ny bog: Dialogbaseret planlægning i det åbne land – strategier for kulturlandskabets fremtid redigeret af Lone S. Kristensen, Jørgen Primdahl og Henrik Vejre. I den anledning holdes en reception den 14. januar kl 16 på Rolighedsvej 23. Alle er velkomne. Læs mere. 


Urban Agriculture Europe
Urban Argriculture Europe er den første omfattende, tværfaglige bog om urbant landbrug i Europa. Bogen omtaler eksempler på urbane haver i de vesteuropæiske metropoler, samt innovative former for landbrug i den urbane periferi i det østlige og sydlige Europa. Læs mere.


Hæfter om friluftsliv
Der er nu udkommet seks hæfter om friluftsliv: 1. Læring, 2. Leg, 3. Motion og sundhed, 4. Overnatning, 5. Bålsteder og 6. Oplevelse og opdagelse. Du kan downloade hæfterne gratis. Læs mere.


To nye publikationer: Fem lokalsamfund viser vejen
For at udvikling i yderområderne kan ske, skal man lokalt være i stand til at gå forrest med at skabe og sikre den. Læs om metoder til og eksempler på, hvordan det kan foregå i denne rapport og i dette hæfte.  


Biodiversitet
Et nyt kort viser hvilke danske skove, der er mest værdifulde for biodiversiteten. Det er udarbejdet i et samarbejde mellem IGN på Københavns Universitet og DCE på Aarhus Universitet for Naturstyrelsen. Kortet skal bruges som grundlag for prioritering og forvaltning. Læs mere.

Spørgsmål og svar


Få svar på dine spørgsmål
Som abonnent er du velkommen til at stille spørgsmål uden beregning til Videntjenestens rådgivere. Læs mere

Kurser og arrangementer


Turfriluftsliv
Silkeborg, 14. – 15. januar

Konference om turfriluftsliv, hvor oplægsholdere fra ind- og udland sætter fokus på turfriluftsliv blandt andet i form af vandreture, at ro i kajak, sejle i jolle eller at tage på kanotur. Læs mere.


Byens gulv
Nyborg, 3. februar

Renovering af skolebyggeri med fokus på leg og bevægelse, gulvet i den nye bæredygtige by, samarbejdet mellem arkitekt og entreprenør, gulvet i provinsbyerne, udvikling af belægninger til Dokk1 ved Århus havn, og lokal afledning af regnvand m.m. omtales på konferencen. Læs mere.


Konference om Urban farming
Frederiksberg, 4. februar

På konferencen ”Sammen dyrker vi byen” vil arkitekter, internationale forskere, kommunale planlæggere og iværksættere dele ud af deres viden om urban farming. Læs mere.


Byers resiliens
Frederiksberg, 3. marts 2016
Konferencen handler om danske og internationale bysamfunds evne til at håndtere forandringer og omstille sig. Stressfaktorer som klimaforandringer, demografiske ændringer, økonomiske kriser og energiforbrug belyses. Læs mere.

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev for Planlægning og Friluftsliv formidler forskning og rådgivning inden for byudvikling og planlægning i det åbne land. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 07. januar 2016