Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Unges friluftsliv l Byers resiliens l Veterankonference

Læs om unge danskeres og indvandreres friluftsliv i to af månedens Videnblade - hvordan bruger de unge grønne områder, hvilke aktiviteter udfører de unge, og hvad er deres motiver? Et tredje Videnblad handler om pleje af naturen med ekstensive hesteracer.

Venlig hilsen Bibi Edinger Plum, redaktør.

Nye Videnblade


Ekstensive hesteracer i naturplejen
Der er mangel på egnede græsnings­dyr til pleje af naturarealer. Det er især vanskeligt at finde græsningsdyr til naturarealer, der er groet til med grove græsser og halvgræsser. De såkaldt ekstensive hesteracer trives godt på næringsfattige jorder og er velegnede til pleje af overdrev, heder og enge. De udgør en uudnyttet ressource. Læs mere.

Videnblad 4.2-45


Unge danskeres og indvandreres friluftliv (1). 
Brug af grønne områder 
I et ph.d.-projekt om unge danskeres og indvandreres friluftsliv undersøges ligheder og forskelle blandt de to grupper i to geografiske områder – København NV og Ringkøbing-Skjern – ved hjælp af en spørgeskema-undersøgelse. Læs mere.

Videnblad 6.2-17


Unge danskeres og indvandreres friluftsliv (2) Aktiviteter og motiver
Dette Videnblad er nummer to i rækken fra et afsluttet ph.d.-projekt om unge danskeres og indvandreres friluftsliv. Her præsenteres den del af resultaterne, der omhandler de unges aktiviteter og motiver, når de dyrker friluftsliv. Læs mere.

Videnblad 6.2-18

Kort nyt


Åbent Hus på Science om bacheloruddannelserne
Mød studerende og vejledere, hør om uddannelserne, få en rundvisning og hør om ansøgning til kvote 1 og kvote 2. Uddannelserne i Landskabsarkitektur, Naturressourcer, Have- og parkingeniør, Skov- og landskabsingeniør samt Geografi og geoinformatik er blandt andet repræsenteret ved Åbent Hus. Den 2. marts sker det på Nørre Campus, 3. marts på Skovskolen og 4. marts på Frederiksberg Campus. Læs mere. 


Ny branchestandard for drift af grønne områder.
Branchestandarden ’Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder 2015’ samler mere end 15 års erfaringer om drift af grønne områder. IGN på Københavns Universitet står bag udgivelsen sammen med Danske Anlægsgartnere og Park- og Naturforvalterne.  Læs mere. 


Kender du til brug af værdisætning af træer?
PartnerLandskab tjekker den nuværende standard for værdisætning af træer (VAT03). Vi er interesseret i at høre fra dig, der har kendskab til tilfælde, hvor VAT03 har været i brug i en retssag, i tvister eller lign. Kontakt venligst Oliver Bühler, mail: olb@ign.ku.dk, tlf. 3533 1777 med din viden. Læs mere.


Novo Nordisk Naturpark vinder Dansk Landskabspris
Dansk Landskabspris 2015 gik til SLA, der får prisen for Novo Nordisk Naturpark. Dansk Landskabspris uddeles af Park- og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter. Læs mere.

Kurser og arrangementer


Konference om Byers resiliens
Festauditoriet, Bülowsvej 17, Frederiksberg, 3. marts 
Konferencen vil handle om danske og internationale bysamfunds evne til at håndtere forandringer og til at omstille sig. Faktorer som klimaforandringer, demografiske ændringer, økonomiske kriser og energiforbrug omtales. Læs mere.


Veterankonference 2016
Nødebo, 3. marts
Forsvarets Veterancenter og Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Københavns Universitet inviterer til konference om natur og sundhed for veteraner. Læs mere.


Bliv eksamineret regnvandskonsulent
Nødebo, 11. april
Få ny faglig viden og praktisk erfaring med at udføre regnvandsløsninger – både klassiske som faskiner og mere grønne som regnbede og terrænreguleringer. Kurset har fokus på løsninger i private haver. Læs mere.


Konference: Publika parker och trädgårdar 
Helsingborg, 13. april
For niende år i træk afholdes en konference i Sverige for alle, som arbejder med grønne områder i offentligt eller privat regi. Årets tema er Interactive parks and spaces med en række internationale og svenske oplægsholdere. Konferencen arrangeres af bl.a. Movium.   Læs mere.

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev for Planlægning og Friluftsliv formidler forskning og rådgivning inden for byudvikling og planlægning i det åbne land. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 16. februar 2016