Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Petra Blaisse l Havekonference l Store, gamle træer

Brug af kvælstofgødning har været med som en udløsende faktor i den seneste tids hektiske politiske debat. I projektet dNmark arbejdes der med, at nye løsningsmodeller bliver udforsket og afprøvet. Læs mere i to af månedens Videnblade om mulige nye løsninger på problematikken omkring kvælstof. Læs også to Videnblade om unge danskeres og indvandreres friluftsliv med fokus på barrierer og integration.

Venlig hilsen Bibi Edinger Plum, redaktør.

Nye Videnblade


Unge danskeres og indvandreres friluftsliv (3)

Barrierer for friluftsliv
I dette Videnblad præsenteres resultaterne fra et afsluttet ph.d.-projekt om unge danskeres og indvandreres friluftsliv. Det omhandler de unge, der ikke dyrker friluftsliv og de barrierer, de har for at kunne dyrke det. Læs mere.


Unge danskeres og indvandreres friluftsliv (4)
Friluftsliv og integration
Dette Videnblad er det sidste i rækken fra et afsluttet ph.d.-projekt om unge etniske danskeres og indvandreres friluftsliv. I dette Videnblad perspektiveres de foregående tre Videnblade om 1) unges brug af grønne områder 2) aktiviteter og motiver og 3) barrierer for friluftsliv. Læs mere.


Fremtidens kvælstofudnyttelse
Det er et mål at reducere kvælstoftabet til vandmiljøet yderligere, hvis Danmark skal leve op til anvisninger fra Nitratdirektivet og Vandrammedirektivet. Ligeledes er det et mål at sikre, at landbruget i Danmark er konkurrencedygtigt og rentabelt. Nye løsningsmodeller bliver udforsket og afprøvet. Læs mere.dNmark – forskningsalliance med fokus på kvælstof
Forskningsalliancen dNmark har fokus på kvælstof inden for mange forskellige områder. Gennem involvering af landmænd, grønne organisationer, kommunale myndigheder og almindelige borgere afholder alliancen flere runder af lokale workshops. Formålet er at finde nye løsninger til gavn for både miljøet og de lokale fødevareproducenter. Læs mere.


Kort nyt


Forelæsning ved Petra Blaisse
Københavns Universitets Festauditorium, Bülowsvej 17, Frederiksberg, 18. marts kl. 14.00
Den hollandske landskabsarkitekt og designer Petra Blaisse fra Inside Outside kommer til Danmark for at give en forelæsning. Petra Blaisse er internationalt anerkendt som en af nutidens banebrydende landskabs- og indretningsarkitekter. Hendes designs er ofte poetiske og farverige og giver elegante løsninger på komplekse tekniske problemer. Læs mere. 

Spørgsmål og svar


Få svar på dine spørgsmål
Som abonnent er du velkommen til at stille spørgsmål uden beregning til Videntjenestens rådgivere. Du kan sende dit spørgsmål via dette link

Kurser og arrangementer


Havekonference
Gisselfeld Kloster, 5. april
Danish Society of Open Gardens afholder en havekonference  med temaet Åbne herregårdshaver og partnerskaber. Erfaringerne fra de mange slots- og herregårdshaver, der har offentlig adgang, vil blive delt. Desuden vil de muligheder, der viser sig ved at åbne op for offentligheden, blive belyst. Der vil være fokus på herregårdshavernes kultur og historie samt turisme. Læs mere.


Fødevareforsyning- og sikkerhed i fremtiden
Øster Voldgade 10, København K, 5. april kl. 19.30
Professor Henrik Breuning-Madsen med flere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet holder foredrag i Geografisk Selskab om fødevareforsyning. Læs mere.


Bliv eksamineret regnvandskonsulent
Nødebo, 11. april
Få ny faglig viden og praktisk erfaring med at udføre regnvandsløsninger – både klassiske som faskiner og mere grønne som regnbede og terrænreguleringer. Kurset har fokus på løsninger i private haver. Læs mere.


Temadag om vildt i byen
Nødebo, 12. april 2016
Hvor vil vi have vildtet, hvilke arter og hvad gør vi for dem? Spørgsmålene bliver mere og mere aktuelle i takt med, at vi bliver flere og flere mennesker i byerne samtidig med, at vi skaber flere og flere levesteder for den vilde fauna. Læs mere.


Konference: Publika parker och trädgårdar
Helsingborg, 13. april 2016
For niende år i træk afholdes en konference i Sverige for alle, som arbejder med grønne områder i offentligt eller privat regi. Årets tema er Interactive parks and spaces med en række internationale og svenske oplægsholdere. Konferencen arrangeres af bl.a. Movium. Læs mere.


Fredning eller fældning af gamle træer
Frederiksberg Campus, 20. april 2016
Forvalteren af gamle træer skal kunne navigere mellem mange, ofte modsatrettede behov. Kom til en temadag om udfordringer i forvaltning og pleje af de store, gamle træer. Læs mere.


Nordiske Haver

Stockholm, 21.-24. april
Årets seminarier har olika teman; Kyrkogårdens gröna formelement, Naturbaserad rehabilitering, Bra sorter av frukt och bär, Svenska parker som odlar från jord till bord samt hinder och möjligheter för Stadsodlingen. Læs mere.

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev for Planlægning og Friluftsliv formidler forskning og rådgivning inden for byudvikling og planlægning i det åbne land. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 07. marts 2016