Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Forbrug til friluftsliv l Bæredygtighed i megabyer l Branding af grønne områder

I det ene af månedens Videnblade kan du hente inspiration fra udlandet til, hvordan grønne områder kan brandes. I det andet Videnblad kan du læse, hvor mange penge danske husstande bruger på friluftsaktiviteter her i landet. Se også omtalen af bæredygtighed i megabyer og verdens første folkemøde om naturen.

Venlig hilsen Bibi Plum, redaktør.

Nye Videnblade


Et internationalt perspektiv på branding af grønne områder
Natur- og parkforvaltere bliver udfordret til at levere stadig mere komplekse produkter og ydelser for stadig færre penge. I Danmark kan vi kan tage ved lære af internationale eksempler på innovativ forvaltning af grønne områder. Det fremgår af et afsluttet ph.d.-projekt, der har fokus på grønne områders branding. Læs mere.

Billedbeskrivelse


Friluftsliv og nationaløkonomi (1). Hvor mange penge bruger danske husstande på at dyrke friluftsliv?

Hvor store udgifter har en husstand i gennemsnit til friluftsaktiviteter? Og bruger jægerne f.eks. flere kroner på deres fritidsinteresse end rytterne gør? For at kunne besvare disse spørgsmål og samtidig beregne friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk, blev der i 2013 gennemført en national undersøgelse. Læs mere.

Billedbeskrivelse

Kort nyt


Nyhed: Master i landskab og planlægning 
Master i landskab og planlægning er en efteruddannelse, der fører frem til kandidatniveau. Uddannelsen har nu fået to nye grene. De to nye grene er friluftsliv samt naturbaseret terapi og sundhedsfremme. Du kan fortsat uddanne dig inden for grenene landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning. Nye kurser begynder efterår 2016. Læs mere.


Fokus på bæredygtighed i megabyer 
En delegation fra IGN, Københavns Universitet har været i Kairo for at arbejde med bæredygtighed i megabyer.  Læs mere.


Nye rapporter
Der er udkommet nye rapporter fra IGN, blandt andet en rapport om implementering af klimatilpasningsplaner, samt en rapport om bystruktur og cyklisme. Læs mere.

Spørgsmål og svar


Få svar på dine spørgsmål
Som abonnent er du velkommen til at stille spørgsmål uden beregning til Videntjenestens rådgivere. Du kan sende dit spørgsmål via dette link.  

Kurser og arrangementer


Genius loci – stedets ånd 
Norske hus, Sorgenfri Slotshave, 27. april kl 15.30 
Landskabsarkitekt Jakob Kamp, 1:1 LANDSKAB vil beskrive udfordringen med at finde stedets ånd – for at komme frem til en ”scene” med egen identitet og værdi. Desuden vil landskabsarkitekt Anja Boserup, ABSOLUT LANDSKAB belyse udgangspunktet for arbejdet med historiske anlæg. Læs mere.


Skybrudsløsning og regnvandshåndtering i klassisk park 
Lindevangsparken, Frederiksberg, 25. maj kl 15.30 
Landskabsarkitekt Marianne Levinsen vil vise rundt i Lindevangsparken. Parken indeholder et af fire VANDPLUS projekter, der blev udviklet som pilotprojekter for Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Naturstyrelsen og Frederiksberg Kommune. Projektet blev indviet sidst i november 2015. Læs mere.


Copenhagen Landscape Lectures 
Festauditoriet, Bülowsvej 17,Frederiksberg, 26. maj kl 16.00 
Forårets sidste forelæsning i Copenhagen Landscape Lectures er ved Anne Spirn, landskabsarkitekt og professor ved Massachusetts Institute of Technology. Emnet for foredraget er: Restoring Nature, Rebuilding Community: the West Philadelphia Landscape Project. Læs mere.


Nyhed: Naturmødet 
Hirtshals 26. – 28. maj 
Naturmødet i Hirtshals kaldes verdens første folkemøde om naturen. Her kan du møde alle de andre, som også interesserer sig for naturen – lige fra forskeren over landmanden til lystfiskeren og hundelufteren. IGN deltager på forskellig måde i Naturmødet til både officielle debatter og med arrangementer, f.eks. ved at fælde et træ og snakke om fremtidens skove. IGN sætter også en lejr op, som danner udgangspunkt for aktiviteter. Kontakt en af Naturmødets ambassadører: Søren Præstholm for yderligere information eller læs mere på www.naturmødet.dk


Parkdiplom 
Parkdiplom er en efteruddannelse til ledende medarbejdere indenfor park og natur. Parkdiplomuddannelsen kan styrke varetagelsen af ledelsesopgaver indenfor drift og anlæg, projektstyring mv. Man kan tage en hel diplomuddannelse eller enkelte moduler. To nye moduler begynder i efteråret: Modul om driftsstyring og Afgangsmodul. Læs mere eller kontakt Christian Kjøller.

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev for Planlægning og Friluftsliv formidler forskning og rådgivning inden for byudvikling og planlægning i det åbne land. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 19. april 2016