Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Klimatilpasning l Friluftsliv og nationaløkonomi l Udeskolepris

I et af månedens Videnblade får du ny viden om danskernes samlede økonomiske forbrug til friluftsaktiviteter.  I et andet beskrives friluftlivets nationaløkonomiske betydning.

I det tredje Videnblad kan du læse om implementering af ti kommunale klimatilpasningsplaner - og du kan linke til en rapport om samme emne nedenfor under Kort nyt.

Venlig hilsen Bibi Plum, redaktør.

Nye Videnblade


Friluftsliv og nationaløkonomi (2). Danskernes samlede forbrug på friluftsaktiviteter

Danske husstande brugte i 2013 i gennemsnit 11.157 kr. i forbindelse med deres friluftsliv. Men hvad bruges pengene til, og hvad er det samlede forbrug på nationalt niveau? Og hvor meget omsætning bidrager de enkelte friluftsaktiviteter med? Læs mere.


Friluftsliv og nationaløkonomi (3). Friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk – målt i økonomisk aktivitet og beskæftigelse
Den danske befolkning brugte i alt for godt 29 milliarder kr. i forbindelse med friluftsaktiviteter i Danmark i 2013. Hvad er effekten af denne økonomiske aktivitet på eksempelvis bruttonationalproduktet og beskæftigelsen? Læs mere.

Billedbeskrivelse


Implementering af kommunale klimatilpasningsplaner
Klimatilpasning er blevet et vigtigt emne. Men der er ikke mange erfaringer med implementering endnu, da det stadigt er et nyt emne for forvaltningerne rundt omkring. Læs mere.

Billedbeskrivelse

Kort nyt


Nyhed: Master i landskab og planlægning
Master i landskab og planlægning er en efteruddannelse, der fører frem til kandidatniveau. Uddannelsen har nu fået to nye grene. De to nye grene er friluftsliv samt naturbaseret terapi og sundhedsfremme. Du kan fortsat uddanne dig inden for grenene landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning. Nye kurser begynder efterår 2016. Tilmeldingsfrist er 21. juni. Læs mere eller følg med på Facebook.


Parkdiplom
Parkdiplom er en efteruddannelse til ledende medarbejdere indenfor park og natur. Parkdiplomuddannelsen kan styrke varetagelsen af ledelsesopgaver indenfor drift og anlæg, projektstyring mv. Man kan tage en hel diplomuddannelse eller enkelte moduler. To nye moduler begynder i efteråret: Modul om driftsstyring og Afgangsmodul. Læs mere eller kontakt Christian Kjøller, cpk@ign.ku.dk. 


Tværgående indsats afgørende for klimatilpasning

Samarbejde og synergi er vigtige elementer, når kommunerne skal klimatilpasse, viser ny rapport fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Tekniske bekymringer fylder ikke så meget, men lovgivningen er en alvorlig udfordring. IGN har dog undersøgt udførelsen af ti kommuners planer for klimatilpasning. Se rapporten 


Flere overnatter i naturen
Nye tal viser, at antallet af overnatninger i naturen er steget med cirka 40 procent over tre år. I år ventes tallet at stige til 160.000 danskere. 
Læs mere.


Rapport med kort over High Nature Value i skove

Ud fra eksisterende data er udarbejdet et kort over High Nature Value, som viser, hvor vi har de mest værdifulde skove for biodiversiteten. Dermed kan kortet bruges til at prioritere indsatsen for at beskytte skovenes biodiversitet. Læs mere.


Erik Mygind fik udeskolepris
Erik Mygind har modtaget Udeskoleprisen 2016 for sit mangeårige arbejde med at knytte forskning og praksis sammen og dermed udbrede forståelsen for udeskole i Danmark. Læs mere.

Kurser og arrangementer


3rd Open European Day at Resilient Cities 2016 Bonn

5th July 2016
Topics for the 3rd Open European Day will include nature-based solutions, mainstreaming and financing adaptation as well as climate services. The Open European Day brings together climate adaptation practitioners representing a diverse group of cities and key adaptation players. Læs mere.


Paradehuset og karpedamme Gisselfeld
28. august 2016
Landskabsarkitekt Greg Kobett vil være guide på Gisselfeld og blandt andet fortælle om Paradehuset og de nyrenoverede karpedamme. Pak madkurven og nyd en sommersøndag. Læs mere.


Danske Parkdage: Grøn samskabelse – i byen og på landet Frederikshavn

7. – 9. september 2016
Naturen i byen, på landet og langs kysterne er på den nationale dagsorden. Danske Parkdage vil handle både om natursyn, klimaforandringerog økonomi . Borgere, forvaltere og private aktører får nye roller og opgaver, hvilket også vil blive omtalt og diskuteret . Læs mere.


Naturens dag 2016 Skovskolen  
11. september 2016
Du kan tage hele familien med til Naturens Dag på Skovskolen i Nødebo. Der vil være masser af aktiviteter for både store og små. Læs mere.


Fælles nordisk konference om græsning Island
12. – 15. september 2016
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning er medarrangør af konferencen ”Grazing in a Changing Nordic Region” i Reykjavik. Konferencen handler om græsning i forhold til natur og landskab, socioøkonomiske aspekter og værktøjer til at skabe en bæredygtig drift. Læs mere.

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev for Planlægning og Friluftsliv formidler forskning og rådgivning inden for byudvikling og planlægning i det åbne land. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.



For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 01. juni 2016