Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Gram Slot l Strynø Frugthave l Camønoen

I denne måned udkommer to Videnblade om de bynære landbrugsområder i Hovedstadsregionen. Læs hvilke ændringer, der er sket i arealanvendelsen. Undersøgelsen er en opfølgning på tilsvarende undersøgelser foretaget hvert 10. år siden 1984.

Venlig hilsen Bibi Edinger Plum, Redaktør.

Nye Videnblade

 

De bynære landbrugsområder (1). 
Byrandsundersøgelsen 2014
I ’Byrandsundersøgelsen 2014’ undersøges udviklingen i otte bynære områder i hovedstadsregionen, med fokus på ændringer i landbrug, arealanvendelse, landskab, andet erhverv og rekreativt brug siden 2004. Læs mere.

Billedbeskrivelse

 

De bynære landbrugsområder (2). 
Byrandsundersøgelsen 2014
Hovedmotivet for erhvervelse af landbrugsejendomme er for en tredjedels vedkommende, at der er tale om et godt sted at bo. 20 pct. har haft landbrugsproduktion som et væsentligt motiv for at erhverve ejendommen, og ca. 20 pct. angiver en blanding af disse to begrundelser. Læs mere.

Billedbeskrivelse

Kort nyt


6,4 mio kr til nyt projekt om efterkrigstidens ’velfærdslandskaber’
Reconfiguring Welfare Landscapes er titlen på et projekt, hvor efterkrigstidens grønne områder ved det almene boligbyggeri vil blive undersøgt. Læs mere. 


Natur og integration - deltag i stor nordisk kortlægning
Kender du til projekter som bruger friluftsliv, naturvejledning eller andre naturaktiviteter til integration, så har vi brug for din hjælp! Et nordisk forskerhold indsamler erfaringer og gode eksempler på naturbaseret integration samt opbygger et netværk på tværs af offentlige og private aktører i Norden. Del dine erfaringer og vær med til at opbygge netværket. Se link til undersøgelsen. 


Nyt katalog fra Skov & Landskab efterår 2016
På Skov & Landskabs kurser, temadage og konferencer bliver du opdateret med ny viden, lærer nye metoder og får del i andres erfaringer. Læs mere.


Bynære landbrugsområder i Hovedstadsregionen 2014

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning har offentliggjort en rapport, der blandt andet  sammenligner resultater fra Byrandsundersøgelsen 2014 med tidligere undersøgelser. Læs mere.


Blåt liv i Nationalpark Skjoldungernes land
Ny rapport fortæller om friluftslivet ved Roskilde Fjord - som input til den kommende nationalparkplan. Læs mere.


Ny rapport om lokalsamfund
Organisering af lokalsamfunds udviklingsarbejde: Lokal strategisk kapacitet i landdistrikter af Hanne Wittorff Tanvig, Ivan Normann Andersen og  Uffe Bech er netop udkommet. Læs mere.

Kurser og arrangementer


Copenhagen Landscape Lectures

Nu begynder en ny forelæsningsrække i Copenhagen Landscape Lectures. Første forelæsning er den 7. september. Internationale forelæsere vil dele deres viden i løbet af efterårets arrangementer. Læs mere.


Danske Parkdage:  Grøn samskabelse – i byen og på landet
Frederikshavn, 7. – 9. september
Naturen i byen, på landet og langs kysterne er på den nationale dagsorden. Danske Parkdage vil handle både om natursyn, klimaforandringer og økonomi. Borgere, forvaltere og private aktører får nye roller og opgaver, hvilket også vil blive omtalt og diskuteret. Læs mere.


Naturens dag 2016
Skovskolen, 11. september
Du kan tage hele familien med til Naturens Dag på Skovskolen i Nødebo. Der vil være masser af aktiviteter for både store og små. Læs mere.


Inspirationskilder
København, 28. september
Følg med i efterårets forelæsningsrække om Havehistoriske inspirationskilder til nutidig landskabsarkitektur. Første forelæsninger er af Kristine Jensen og Torben Dam om transformation af historiske anlæg den 28. september kl. 15.30 hos Slots- og Kulturstyrelsen, H. C. Andersens Boulevard 2, København. Læs mere.


Byens Planteliv
Århus, 3. oktober
På endags-konferencen Byens Planteliv 2016 kan du blive opdateret på den nyeste viden om grønt liv i bymiljøer.  Læs mere.


Mennesket i landskabet – landskabet i mennesket
Egtved, 7. oktober
På en temadag sættes fokus på nye teoretiske og praktiske strømninger i spændingsfeltet mellem kultur, økonomi og natur. Indlæg fra Gram Slot, Strynø Frugthave og Camønoen – i med- og modgang. Læs mere.

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev for Planlægning og Friluftsliv formidler forskning og rådgivning inden for byudvikling og planlægning i det åbne land. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 29. august 2016