Nyhedsbrev – Københavns Universitet

H.M. Dronningen besøger Geoparken l Kulturlandskaber l Copenhagen Landscape Lectures

To af månedens Videnblade handler om at bidrage til forståelsen af de drivkræfter, mønstre og værdier, der gør sig gældende inden for europæiske kulturlandskaber. To andre Videnblade har fokus på lokal afledning af regnvand i USA.

Med venlig hilsen Bibi Edinger Plum, Redaktør

Nye Videnblade


HERCULES I. 
Bæredygtig fremtid for Europas kulturarv inden for kulturlandskaber
Hensigten med HERCULES er at bidrage til forståelsen af de drivkræfter, mønstre og værdier, der gør sig gældende inden for europæiske kulturlandskaber og bruge denne viden til at udvikle, afprøve og demonstrere strategier til beskyttelse, forvaltning og planlægning.  Læs mere.

Billedbeskrivelse


HERCULES II.
Drivkræfter og aktører inden for landskabsændringer i Europa
I de seneste årtier har europæiske landskaber gennemgået så hurtige og gennemgribende ændringer, at det risikerer at sætte deres bæredygtighed i fare. Der er stadig ikke fuldt overblik over drivkræfterne, hastigheden og aktørerne bag disse ændringer.  Læs mere.

Billedbeskrivelse


Lokal afledning af regnvand i USA
Et af de steder, som vi kigger mod for at få inspiration til LAR-løsnin­ger, er USA. Særlig Portland og Seattle har tiltrukket sig opmærksomhed, men i alle Stater arbejdes der med lokal afledning af regnvand (LAR). Udgangspunktet – herunder lovgivningen – har været det samme, men LAR-løsningerne har siden udviklet sig forskelligt afhængig af naturgrundlaget og (planlægnings)kulturen. Læs mere.

Billedbeskrivelse


Lokal afledning af regnvand i New York City
New York City er en storby, der har presset naturgrundlaget til det yderste. Grøn Infrastruktur (GI) ses som en af løsningerne når problemer inden for miljø, infrastruktur, erhverv og bosætning skal løses. Planlægningsprocessen og en ”adaptiv strategi” kan give nogle perspektiver på det hjemlige arbejde med lokal afledning af regnvand (LAR).  Læs mere.

Billedbeskrivelse

Kort nyt


Dronning Margrethe finder Solvognen i Geoparken i Odsherred
Hvordan kan man benytte landsskabsarkitektur til at formidle historien om bronzealderen og fundet af Solvognen i Trundholm Mose i Odsherred? Det satte Isanoor Djezzaz Nielsen og Anna Sofia Falkentoft sig for at finde ud af. De studerer Landskabsarkitektur på Københavns Universitet og fik ideen til projektet efter et besøg i Geoparken. Den 6. september besøgte H.M. Dronningen stedet og hørte om projektet.  Læs mere. 


Beretning fra Skov & Landskab med udvalgte resultater
Centerberetning 2015 beskriver bl.a. udvalgte forskningsresultater fra Skov & Landskab, der er forankret på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) på KU. Opgaven er først og fremmest at forsyne Miljø- og Fødevareministeriet og andre myndigheder med forskningsresultater, der kan danne grundlag for forvaltning og politiske beslutninger. Læs mere.


Videntjenesten.dk er blevet mobilvenlig
Nu kan du også læse nyhedsbreve og Videnblade fra din mobiltelefon, hvis du har brug for hurtig adgang og ikke er i nærheden af en computer. Hjemmesiden er blevet mobilvenlig og finder selv ud af, om du kigger på siderne fra mobiltelefon eller computer og tilpasser visningen dertil.


AMU- kurser 2017
Nyt katalog over korte arbejdsmarkedsuddannelser i skov- og landskabssektoren er nu udgivet. Kataloget indeholder bl.a. kurser om Personlig sikkerhed ved avanceret klatring og Praktisk plantekendskab i skov- og naturområder. Læs mere


Kursusfaciliteter på Skovskolen
I smukke omgivelser i Nødebo, Nordsjælland, midt mellem Gribskov og Esrum sø, ligger Skovskolen. Med sin specielle stemning og enestående placering udgør Skovskolen den ideelle ramme for kurser, konferencer og medarbejderseminarer. Læs mere.

Spørgsmål og svar


Få svar på dine spørgsmål
Som abonnent er du velkommen til at stille spørgsmål uden beregning til Videntjenestens rådgivere. Du kan sende dit spørgsmål via dette link.   

Kurser og arrangementer


Inspirationskilder

København, 26. oktober

Følg med i efterårets forelæsningsrække om havehistoriske inspirationskilder til nutidig landskabsarkitektur. Næste forelæsninger er den 26. oktober kl 15.30 hos Slots- og Kulturstyrelsen.  Læs mere.


Copenhagen Landscape Lectures: Designing Urban Nature
I efteråret 2016 kan du opleve en række internationale og lokale oplægsholdere, der sætter fokus på temaet: Designing Urban Nature. Næste forelæsninger er 4. oktober og 10. november. Forelæsningerne er offentlige og efterfølges af en uformel reception.  Læs mere

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev for Planlægning og Friluftsliv formidler forskning og rådgivning inden for byudvikling og planlægning i det åbne land. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 29. september 2016