Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Markernes størrelse l Strategisk kapacitet l Konference om udeskole

Markerne i Danmark bliver større og større. Læs mere i månedens Videnblad: Markstørrelsens udvikling i perioden 1954 til 2015.

Der kræves opbygning af lokal strategisk kapacitet, hvis der skal opnås en tiltrængt erhvervsudvikling i landdistrikterne. Det kan du læse mere om i et andet Videnblad, der har fokus på organisering af lokalt udviklingsarbejde.

Venlig hilsen Bibi Edinger Plum, Redaktør.

Nye Videnblade


Markstørrelsens udvikling i perioden 1954 til 2015
I forbindelse med Realdanias Collective Impact gruppe har IGN gennemført en undersøgelse af udviklingen af markstørrelser, markveje og småbiotoper i perioden 1954 til 2015. Landbruget har gennemgået store forandringer i undersøgelses perioden og det kommer også til udtryk i arealanvendelsen. Læs mere.


Organisering af lokalt udviklingsarbejde – lokal strategisk kapacitet i landdistrikterne
Udvikling i de fleste lokalsamfund forbliver på enkeltprojekt-niveauet, som er relativt uforpligtende at arbejde med. Skal der ske mere og opnås større resultater, i yderområder f.eks. en tiltrængt erhvervsudvikling, kræves der en opbygning af strategisk kapacitet. Læs mere.

Billedbeskrivelse

Kort nyt


Genopslag: Flere, der kan hjælpe? 
Naturbaseret integration: Friluftsliv og udendørs aktiviteter generelt er et af kendetegnene ved livet i de nordiske lande. Kan det også bruges i arbejdet med at integrere de flygtninge og immigranter, vi får til Norden? Det vil vi gerne blive klogere på. Du – eller nogen, du kender - kan hjælpe. Læs mere.


10 mio. euro fra EU sikrer arktisk forskning frem til 2020 
Projektet INTERACT, med deltagelse af IGN, har netop modtaget 10 mio. euro fra EU, som bl.a. skal sikre samarbejde på tværs af og forskning ved 77 arktiske forskningsstationer: Heraf seks i Grønland, hvoraf tre er ejet af Københavns Universitet. Læs mere


De danske skove fjerner 1,4 millioner ton kuldioxid fra atmosfæren hvert år
De danske skove har det generelt godt. Skovarealet bliver ved med at vokse, og det betyder bl.a., at der lagres stadigt mere CO2. Det viser Skovstatistikken for 2015, som Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning udarbejder for Miljø- og Fødevareministeriet. Læs mere

Kurser og arrangementer


Inspirationskilder
København, 26. oktober og 23. november 
Følg med i efterårets forelæsningsrække om havehistoriske inspirationskilder til nutidig landskabsarkitektur. Næste forelæsninger er den 26. oktober og 23. november kl 15.30 hos Slots- og Kulturstyrelsen. Læs mere.


Udeskolekonference 
Skovskolen, 3. november 
Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling samt en række samarbejdspartnere inviterer til konference den 3. november. Her kan du deltage, hvis du er udeskolevejleder, naturvejleder eller en anden fagprofessionel, der har udvikling af udeskole som en væsentlig interesse. På konferencen vil du bl.a. høre om den nyeste viden og forskning og blive inspireret til fortsat udvikling af området. Læs mere.


Copenhagen Landscape Lectures: Designing Urban Nature 
Frederiksberg, 10. november og 24. november 
Først kommende forelæsning er den 10. november ved Federico Cugurullo, og Maria Hellstrøm Reimer om Critical issues concerning Eco-cities, smart cities, sustainable cities. Derefter følger den 24. november Tom Avermaete som forelæser om Constructing the Commons: Towards Another Conception of Urban Landscapes. Forelæsningerne er offentlige og efterfølges af en uformel reception. Læs mere.

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev for Planlægning og Friluftsliv formidler forskning og rådgivning inden for byudvikling og planlægning i det åbne land. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 24. oktober 2016