Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Urban agriculture l Klimatilpasning l Byøkologi

Urban agriculture er oppe i tiden. Læs mere i to af månedens Videnblade, om hvordan urban agriculture kan gavne forskellige formål og involvere et bredt spekter af aktører.

Klimatilpasning i afrikanske byer kan baseres på alternative løsninger i byernes grønne infrastruktur – se herom i et tredje Videnblad.

Venlig hilsen Bibi Edinger Plum, Redaktør.

Nye Videnblade


Klimatilpasning ved landskabsbaseret vandhåndtering i afrikanske byer
I stedet for at vente på at få råd til at udbygge den hårde vandinfrastruktur til at dække mere end blot få centrale dele af byerne, hvad så med at udvikle alternative løsninger baseret på grøn infrastruktur i afrikanske byer? Læs mere

Billedbeskrivelse


Urban agriculture 1. Urban farming
Der er udviklet en fælles begrebsramme som grundlag for udformning af en politik for urban agriculture (urbant landbrug) af forskere i det europæiske COST netværk ”Urban Agriculture Europe”. Dette Videnblad og det følgende indeholder et bud fra Norge på, hvad urbant landbrug er. Læs mere.

Billedbeskrivelse


Urban agriculture 2. Urban food gardening
Det forrige Videnblad omhandler urban drift af en gård,  hvilket betyder, at landmanden har en forretningsmodel indrettet til at drage fordel af nærheden til byen. I dette Videnblad omhandles dyrkning af byhaver. Læs mere.

Billedbeskrivelse

Kort nyt


Julemarked på Skovskolen
Studerende på Skovskolen arrangerer igen i år julemarked. Overskuddet går til deres faglige studieture til udlandet og andre studierelevante aktiviteter. Der er julemarked i weekenden 17.-18. december 2016, begge dage klokken 10.00-16.00. Læs mere. 


Større interesse for outdoor turisme
Turismeaktører rundt omkring i landet oplever, at gæsterne i stigende grad efterspørger muligheden for at være aktive, når de holder ferie i de danske kyst- og naturområder. Det skriver VisitDenmark. Læs mere. 


EUKN nyhedsbrev
European Urban Knowledge Network udsender et månedligt nyhedsbrev. Se det nyeste her. 

Kurser og arrangementer


Copenhagen Landscape Lectures: Designing Urban Nature

Frederiksberg, 15. december 2016

Matthew Gandy holder et foredrag med titlen: Urban Ecology in Prospect and Retrospect. Matthew Gandy er professor i geografi ved University of Cambridge. Forelæsningen finder sted den 15. december kl 16.30 i Festauditoriet, Bülowsvej 17, Frederiksberg. Forelæsning, der er på engelsk, er offentlig og efterfølges af en uformel reception. Læs mere.


Parkdiplom
Teknologisk Diplomuddannelse i parkvirksomhed er en efteruddannelse i ledelse og rådgivning i den grønne sektor. Tre moduler udbydes fra januar/februar 2017: Opgavestyring begynder 12. januar 2017, Klimatilpasning vha. grønne teknologier begynder 18. januar 2017 og Driftsstyring begynder 9. februar 2017. Læs mere.


Master i landskab og planlægning
Master i landskab og planlægning er en efteruddannelse, der fører frem til kandidatniveau. I første halvår af 2017 starter to nye moduler: Stedets betydning – innovation og projektudvikling, der starter 26. januar samt Videnskabsteorier og analysemetoder, der starter 27. april. Læs mere.


Byens gulv
Nyborg, 1. februar 2017 
Formålet med konferencen er at samle alle med interesse for byens liv, funktion og materialer. Læs mere. Som noget nyt lanceres i 2017 et åbent spor, hvor aktører på feltet kan byde ind med relevante oplæg og projekter. Har du et spændende projekt, der omhandler Byens gulv, så hører vi gerne fra dig. Læs mere.

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev for Planlægning og Friluftsliv formidler forskning og rådgivning inden for byudvikling og planlægning i det åbne land. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 06. december 2016