Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Markvejenes rekreative funktion l Fremtidens kulturlandskaber

Læs mere i to af månedens Videnblade om fremtidens kulturlandskaber. Det ene Videnblad handler om inddragende og tværfaglig planlægning, det andet Videnblad indeholder et eksempel på planlægningen i Nordfjends ved Limfjorden. Et tredje Videnblad fortæller om markvejenes rekreative funktion, som kan udnyttes endnu bedre.

Venlig hilsen Bibi Edinger Plum, redaktør.

Nye Videnblade


Markvejenes rekreative funktion

De danske markveje går tilbage i antal og længde, men samtidig udgør de fortsat et stort rekreativt potentiale, som ikke udnyttes til fulde. I forbindelse med kommunalreformen overtog kommunerne ansvaret for forvaltningen af det åbne land, men mange udnytter ikke de rekreative muligheder, som markvejene udgør. Læs mere.

Stavgang


Fremtidens kulturlandskaber I. Om inddragende og tværfaglig planlægning og forvaltning
Landskabet har stor betydning som bo- og besøgssted. Dermed er landskabet også en vigtig udviklingsfaktor og i en tid med høj mobilitet og øgede investeringer i boligen, er denne betydning stigende. Læs mere.

Hjemmeside


Fremtidens kulturlandskaber II. Et eksempel fra Nordfjends
Projektet Liv og Limfjordslandskab i Nordfjends er et af 12 igangværende projekter i programmet Fremtidens Landskaber. Her har opgaven bestået i at udvikle en strategi for landskabets fremtid, der kunne understøtte en samlet udvikling af landdistriktet som helhed, herunder sikring af bedre vilkår for erhvervslandbruget, bosætningen, naturforvaltningen, friluftslivet og turismen. Læs mere.

Kort

Kort nyt


Kurser, temadage og konferencer
Af og til har man brug for at komme væk fra den sædvanlige pind. Få nye indtryk. Lære noget. Dele erfaringer. Det har du rig mulighed for på Skov & Landskabs faglige arrangementer i foråret 2017. Her kan du bl.a. blive klogere på LAR-løsninger eller Byens liv og befæstelser.
Se katalog med faglige arrangementer
Program og tilmelding til de enkelte arrangementer
 


IGN får Nordhavnsvej til at blomstre
Hvordan kan blomstrende dækafgrøder bidrage til at øge byens biologiske mangfoldighed og byboernes oplevelse af bynaturen? Det vil forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) undersøge i samarbejde med Københavns Kommune. Læs mere. 


Invasive arter
En ny rapport om invasive planter er udkommet fra norske FAGUS ( Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren). Læs mere.

Kurser og arrangementer


Parkdiplom

Teknologisk Diplomuddannelse i parkvirksomhed er en efteruddannelse i ledelse og rådgivning i den grønne sektor.  Et modul om Driftsstyring udbydes fra 9. februar 2017. Der er endnu enkelte ledige pladser. Læs mere.


Master i landskab og planlægning
Master i landskab og planlægning er en efteruddannelse, der fører frem til kandidatniveau. I første halvår af 2017 afholdes et nyt modul: Videnskabsteorier og analysemetoder. Modulet starter den 27. april. Tilmeldingsfristen er forlænget til den 31. januar, så du kan endnu nå at tilmelde dig. Læs mere.


Konference: Byens gulv
1. februar 2017 / Nyborg

Formålet med konferencen er at samle alle med interesse for byens liv, funktion og materialer. Læs mere.
Som noget nyt lanceres i år et åbent spor, hvor aktører på feltet kan byde ind med relevante oplæg og projekter. Har du et spændende projekt, der omhandler Byens gulv, så hører vi gerne fra dig. Læs mere.


Konference: Turisme som udviklingsstrategi
2. marts 2017 / Aalborg
Center for Strategisk Byforskning byder på en perlerække af oplæg om den nyeste forskning indenfor turisme som udviklingsstrategi. Vær med til at drøfte, hvordan vi kan udmønte de bebudede planlovsændringer, hvordan vi kan gentænke turismen i de danske kystbyer og hvordan vi kan vurdere innovationskraften inden for turismen i de danske kommuner. På konferencen kan du møde forskere fra Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Arkitektskolen i Aarhus og Syddansk Universitet. Læs mere.

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev for Planlægning og Friluftsliv formidler forskning og rådgivning inden for byudvikling og planlægning i det åbne land. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 24. januar 2017