Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Cykling l Naturmødet l Nye rådgivere

Hvordan har Københavns netværk af cykelstier udviklet sig gennem 100 år? Og hvad influerer på luftforureningen på cykelstier? Begge emner kan du læse mere om i månedens nye Videnblade. Læs også om Naturmødet, der i år finder sted i Hirtshals 18. – 20. maj.

Venlig hilsen Bibi Edinger Plum, Redaktør.

Nye Videnblade


Luftforurening ved cykelstier – betydningen af afstand og barrierer
Cyklisters eksponering til trafikforurening kan mindskes ved at maksimere afstand mellem cykelsti og kørebane.  Læs mere.

Billedbeskrivelse


Fra cykelstier til cykelnetværk – historien om de københavnske cykelstier 1912-2013
Københavns cykelvenlige infrastruktur er verdensberømt. Dette Videnblad beskriver, hvor og hvornår cykelstierne er blevet anlagt og har udviklet sig til et sammenhængende cykelstinetværk. Oplysningerne er fundet  ved at undersøge kort og dokumenter fra de sidste hundrede år.  Læs mere.

Billedbeskrivelse


Hvor er udvikling af cykelsti-netværket sket?
For at undersøge hvordan den specifikke udvikling af cykelstinetværket i København hænger sammen med andre byudviklingstendenser, har vi sammenlignet udbygningen af cykelstinetværket med væksten i byens bebyggelsesmønster i samme periode. Læs mere.

Billedbeskrivelse

Kort nyt


Udvikling af markernes størrelse
Ny rapport om udviklingen i agerlandet 1954 – 2025 er nu tilgængelig. Læs mere. 


Nye rådgivere
Fem nye personer er nu kommet på Videntjenestens liste med rådgivere: Gertrud Jørgensen,  Erling Andersen, Ole Fryd, Dorthe Hedensted Lund og Tobias Plieninger. Du kan som abonnent på Videntjenesten få gratis rådgivning fra disse samt fra de øvrige forskere, der står på listen. Se alle rådgivere.


Danmarks store provinsbyer vokser 
De store danske provinsbyer vokser relativt hurtigere end København. Læs mere


Hvor vil du bo - Hvide Sande eller Nørrebro
Hør udsendelse på DRdk om hvor danskerne vil bo. 52 minutter inde i udsendelsen interviewes Hanne Wittorff Tanvig, IGN af Anne Kejser.  Læs mere.


Ny rapport om vegetation og luftforurening 
Træer og vegetation i byer opfylder mange vigtige funktioner. Et studie tager fat på vegetationens effekter på luftforurening og overskudsvarme i byer. Studiet er udført af The Nature Conservancy (TNC) i USA. Læs mere.


Ny model for økoturisme på vej
Flere og flere turister ønsker at opleve steder, hvor naturen og ressourcerne udnyttes på en bæredygtig måde. Derfor vil Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) på Københavns Universitet sammen med Roskilde Universitet (RUC) og arkitektvirksomheden Norrøn udvikle en ny model for økoturisme. De to bynære områder Naturpark Amager og Nationalpark Skjoldungernes Land vil blive brugt som eksempler. Læs mere.


Ny bog om skovdyrkning dækker stort behov
Undervisningsbogen Skovdyrkning i praksis er netop udkommet. Den henvender sig til studerende, men også andre, der arbejder med træer i praksis, kan have glæde af at læse med. Bogen er skrevet af Andreas Bergstedt, lektor og mangeårig underviser på Skovskolen, og udgivet af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Læs mere.


Danske Landskabsarkitekter digitaliserer 90 årgange af magasinet LANDSKAB 

Siden 1920 har landskabsarkitekter, akademikere, journalister og andre fagpersoner skrevet tusindvis af sider om landskabsarkitektur i magasinet LANDSKAB. De mange numre af LANDSKAB indeholder en guldgrube af viden og erfaringer, som danner udgangspunkt for, hvordan landskabsarkitekter arbejder i dag. Foreningen Danske Landskabsarkitekter har nu digitaliseret og offentliggjort samtlige udgivelser fra 1920 til 2012.  Læs mere.

Kurser og arrangementer


Konference: Turisme som udviklingsstrategi

Aalborg, 2. marts 2017
Center for Strategisk Byforskning byder på den nyeste forskning indenfor turisme som udviklingsstrategi. Vær med til at drøfte, hvordan vi kan udmønte de bebudede planlovsændringer, hvordan vi kan gentænke turismen i de danske kystbyer, og hvordan vi kan vurdere innovationskraften inden for turismen i de danske kommuner. På konferencen kan du møde forskere fra Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Arkitektskolen i Aarhus og Syddansk Universitet. Læs mere.


Master i landskab og planlægning
Master i landskab og planlægning er en efteruddannelse, der fører frem til kandidatniveau. I første halvår af 2017 afholdes et nyt modul: Videnskabsteorier og analysemetoder. Modulet starter den 27. april. Se allerede nu emnerne for de kommende kurser i Master i landskab og planlægning, som finder sted i efteråret 2017. Læs mere.


Naturmødet
Hirtshals, 18. – 20. maj

Naturmødet er en årlig national event om og i naturen. Her mødes fagfolk, naturelskere og meningsdannere. IGN deltager igen i år. Læs mere.

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev for Planlægning og Friluftsliv formidler forskning og rådgivning inden for byudvikling og planlægning i det åbne land. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 27. februar 2017