Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Klimatilpasning i Kokkedal l Jubilæumstilbud l Københavns grønne områder

Tre unge landskabsarkitekter skabte parker på parkeringspladser, LAR-anlæg tilfører skoler et nyt grønt/blåt element og Projekt klimatilpasning Kokkedal giver mulighed for en mere attraktiv bydel - emner du kan læse mere om i månedens Videnblade.

Se også vort favorable jubilæumstilbud, hvor du som abonnent indtil 30. juni 2017 gratis kan få afgang til Videnblade fra de tre andre serier i Videntjenesten. 

Eller download et nyt temahæfte og læs omtalen af en ny bog om planlægning af Storkøbenhavns grønne områder.

Venlig hilsen
Bibi Edinger Plum, Redaktør

Nye Videnblade


Fra parkering til park

Kunstnergruppen Rebar skabte i 2005 med deres PARK(ing) aktion et stærkt indspark i diskussionen om, hvordan vi værdisætter og fordeler det offentlige rums arealer. Ved at leje en parkeringsplads til en midlertidig park fik de demon­stre­ret, at det er muligt at omdanne gaderum til grønne miniparker. Deres aktion blev kimen til den internationale Park­(ing) Day. Læs mere.

Billedbeskrivelse


LAR, leg og læring i skolegården
På skoler er det oplagt at samtænke LAR-anlæg med leg og læring, da vand har en særlig tiltrækningskraft på børn. En undersøgelse af to skoler konkluderer, at det er ret nemt at skabe legemuligheder, mens det er en større udfordring at gøre LAR-anlæg til en del af læringen. Læs mere.

Billedbeskrivelse


Klimatilpasning Kokkedal (1). Proces og organisering
Projektet Klimatilpasning Kokkedal viser, hvordan en forstad kan vende et akut problem med oversvømmelser til en mulighed for at skabe en mere attraktiv bydel. Via partnerskaber, en fælles fortælling og kontinuerlig dialog kan der skabes synergi og merværdi mellem investeringerne. Læs mere.

Billedbeskrivelse

Kort nyt


Jubilæumstilbud
Videntjenesten fylder 25 år i 2017.  Det vil vi gerne fejre ved at give abonnenter adgang til alle Videnblade på tværs af vores fire fagserier. Abonnerer du allerede på Planlægning og Friluftsliv, kan du frem til 1. juli 2017 helt gratis få adgang til Videnblade fra de tre andre serier Park og Landskab, Pyntegrønt samt Skov og Natur. Samlet har du adgang til 2.400 Videnblade. God læselyst! Læs mere. 


Temahæfte: Planlægning af grønne områder i Storkøbenhavn 
København set fra luften er omkranset af grønne områder. Og det er langt fra tilfældigt. Gennem næsten 100 år er der blevet værnet om storbyens rekreative områder. Nyt forskningsprojekt fra Kraks Fond Byforskning kortlægger Storkøbenhavns grønne byudvikling gennem et århundrede. Et temahæfte, udarbejdet i projektet af professor Henrik Vejre, redegør kort og koncist for planlægningen af de grønne områder i Storkøbenhavn. Læs mere. 


Ny bog: Den grønne metropol
Kan man ikke nøjes med temahæftet (nævnt ovenfor), kan man dykke ned i emnet i bogen Den grønne Metropol, som giver et godt indblik i hovedstadsregionens grønne indsatser gennem mere end et århundrede: Blandt andet Naturpark Mølleåen, Hjortespringkilen, Køge Bugt Strandpark, Vestskoven, Kalvebodkilen og Naturpark Amager samt Hedeland. Alle er de udførligt omtalt.  Bogen slutter desuden af med et kig på fremtiden: Den nye grønne bydel Vinge ved Frederikssund, som først står fuldt udbygget i 2045. Læs mere .


Ny leder på Skovskolen 

Den 1. april  tiltrådte Thomas Færgeman stillingen som leder af Skovskolen i Nødebo. Læs mere.


Dansk Landskabspris

Indstilling af projekter til Dansk Landskabspris kan ske frem til 21. maj. Læs mere.

Kurser og arrangementer


Konference: Fingerplanen
København, 4. maj
I anledning af Fingerplanens 70-års fødselsdag inviterer CAFx og Akademisk Arkitektforening til debat om byudvikling i hovedstadsregionen. Læs mere.


Naturmødet
Hirtshals, 18. – 20. maj
Naturmødet er en årlig national event om og i naturen. Her mødes fagfolk, naturelskere og meningsdannere. Blandt moderatorerne er Anders Lund Madsen og Mette Walsted Vestergaard. IGN deltager igen i år. Læs mere.


Affald i byerne - Waste management planning
København, 1. juni
Åbent arrangement: Waste Management Planning afholdes under projektet Urban Waste. Læs mere om arrangementet eller kontakt Christian Fertner på chfe@ign.ku.dk for yderligere information.


Naturbaseret sundhedsfremme og behandling
Nyt modul som begynder efterår 2017 er nu klar til tilmelding. Modulet på Master i land og planlægning tager afsæt i teorier om naturen og naturbaseret terapis betydning for sundheden. Læs mere og tilmeld dig senest den 1. juni 2017. Læs mere.


Green Surge, International Conference 2017
Malmö, 20.-21. September,
Connecting people and Nature for Sustainable Cities. The conference themes are related to emerging issues and future challenges of nature-based solutions and sustainable urban development. Læs mere.

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev for Planlægning og Friluftsliv formidler forskning og rådgivning inden for byudvikling og planlægning i det åbne land. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 26. april 2017