Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Bæredygtig byudvikling l Naturforvaltning l Udeskole

Læs om bæredygtige byer i månedens to Videnblade. Eller meld dig til Green Surge’s konference om samme emne. Se også efterårets kurser og arrangementer, blandt andet konferencen om naturforvaltning og Teach Out’s Nationale Udeskole Konference.

Venlig hilsen Bibi Edinger Plum, Redaktør

Nye Videnblade


Bæredygtige byer (1). Bæredygtighed og resiliens
Ofte beskrives bæredygtighed som et hus understøttet af tre søjler: Den økologiske, den økonomiske og den sociale. Resiliens er det nye aspekt af bæredygtighed – evnen for et samfund eller en by til at modstå kriser og fortsat udvikle sig. Læs mere.

Billedbeskrivelse


Bæredygtige byer (2). Internationale agendaer
Dette Videnblad omhandler byer i internationale agendaer for bæredygtighed. Det er en fortsættelse af Videnblad nr 3.0-25. Læs mere.

Billedbeskrivelse

Kort nyt


Kursuskatalog efterår 2017
Kataloget med efterårets faglige arrangementer er udkommet. Du kan bl.a. blive klogere på bæredygtig byudvikling, LAR-løsninger, naturforvaltning og udeskoler. Vi tilbyder også kompetencegivende efteruddannelser, blandt andet inden for friluftsliv. Læs mere. 


Skov & Landskabs Centerberetning 2016
Skov & Landskabs Centerberetning 2016 er publiceret på centrets hjemmeside. Læs bl.a. om de mange forskningsprojekter, som foregår.  


Nyt publikumshus opføres i Arboretet
Nyt publikumshus skal danne et naturligt mødested i haven - fx for deltagerne på de rundvisninger, som Københavns Universitet løbende afholder for at informere om de mange sjældne træer og buske, der vokser i Arboretet. Læs mere.  


Ny bog: Landscape Analysis
Bogen Landscape Analysis er baseret på Per Stahlschmidt og Vibeke Nellemann’s bog Metoder til Landskabsanalyse fra 2009. Nu foreligger en revideret udgave på engelsk suppleret med bidrag fra Jørgen Primdahl og Simon Swaffield. Bogen er rig på inspirerende og brugbare eksempler. Læs mere

Kurser og arrangementer


Have og Landskab

Slagelse, 30. august – 1. september

Den største grønne fagudstilling i Danmark målrettet den professionelle have-, park- og landskabssektor. Download gratis billet og læs mere


Green Surge, International Conference 2017
Malmø, 20.-21. september
Urban Green Infrastructure: Connecting people and Nature for Sustainable Cities. Konferencen vil fokusere på temaer relateret til nye problemer og fremtidige udfordringer inden for naturbaserede løsninger og bæredygtig byudvikling. Læs mere


Naturforvaltningskonferencen 2017
Nødebo, 28. september

Konferencen ser på krav til kompetencer hos dem, der forvalter natur og landskab. Der vil være oplæg fra projektledere, driftsfolk, lodsejere og andre, der har erfaringer på området. Læs mere.


Teach Out: National Udeskole Konference
Aarhus, 4. oktober
Resultaterne af tre års udviklingsarbejde og følgeforskning i ”Udvikling af Udeskole” (2014-2017) er nu klar til at blive formidlet med fokus på læring, sociale relationer og fysisk aktivitet. Læs mere


Byplanmødet
Fredericia, 5. -6. oktober
Temaet på Byplanmødet er Business og Bykvalitet. Hvad skal der til for at gøre en by attraktiv for erhvervslivet? Læs mere

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev for Planlægning og Friluftsliv formidler forskning og rådgivning inden for byudvikling og planlægning i det åbne land. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 22. august 2017