Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Byboeres brug af bilen l Fremtidens landskaber l Center for Børn og Natur

Se hvad byboere bruger bilen til i månedens ene Videnblad. Læs hvordan man gør et træs værdi op i kroner og øre, hvis nogen uberettiget fælder eller beskadiger et træ i månedens andet Videnblad. Og orienter dig om nye arrangementer som fx afslutningskonferencen i Fremtidens Landskaber.

Venlig hilsen Bibi Edinger Plum, Redaktør.

Nye Videnblade


Brug af bilen i Storkøbenhavn
Ph.d.-projekt på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, IGN undersøger sammenhængen mellem daglig transport og bosted. I maj og juni 2016 blev en spørgeskemaundersøgelse udført på Østerbro og i Borup. Svarene viser, at Borups beboere er langt mere afhængige af bilen i hverdagen end dem, der bor på Østerbro. Læs mere.

Billedbeskrivelse


Værdifuld værdisætning af træer
Det kan være nyttigt at kunne gøre et træs værdi op i ”kroner og øre”, fx hvis nogen uberettiget fælder eller beskadiger et træ, så det tabte kan kompenseres.  Læs mere.

Billedbeskrivelse

Kort nyt


Tilbud
Få Videntjenesten gratis resten af 2017 ved at tegne abonnement for 2018. 
Læs mere eller kontakt Jette Alsing: jeal@ign.ku.dk.


Center for børn og natur
Et nyt center skal få flere børn ud i naturen. Centeret er dannet af en række forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt Friluftsrådet. Centerleder bliver Søren Præstholm fra Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Københavns Universitet. Læs mere. 


Færre forladte huse end hidtil antaget
En ny analyse viser, at det vil være billigere end hidtil antaget at rydde op i de forladte huse, der reelt er uden anvendelse og som forfalder og skæmmer nogle områder af landet.  Læs mere.


25 tørstige træer
Gennemtrængelig asfalt, en underjordisk lagune og 25 tørstige træer. Det er de 3 vigtigste elementer i Frederiksberg Kommunes nye klimasikringsløsning på Mariendalsvej. Hvert træ kan forbruge 105 liter om dagenLæs mere.


Frie skråfotos giver nye muligheder
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er i fuld gang med en landsdækkende produktion af skråfotos, der frigives som frie data i løbet af 2018, og forventes at give mange nye anvendelsesområder i den offentlige forvaltning, i private virksomheder og blandt borgere. Læs mere.

Kurser og arrangementer


Fremtidens Landskaber: Afslutningskonference
Frederiksberg, 16. november 2017
Forskningsprogrammet Fremtidens Landskaber holder afslutningskonference efter fire spændende og lærerige år, hvor praksis og forskning har arbejdet tæt sammen. Konferencen giver nye perspektiver på det åbne lands planlægning. Hvordan skabes grundlag for en mere proaktiv, helhedsorienteret og involverende planlægning? Hvordan skal fremtidens landskaber planlægges og indrettes? Hvilke udfordringer og ønsker er i spil? Og ikke mindst hvem har initiativet og ansvaret?  Læs mere.


Bytræseminar 2017
Frederiksberg, 16. november
Bytræseminaret præsenterer det nyeste fra forskning og praksis: I år vil der blandt meget andet være fokus på ny viden om sårheling og behandling af sår. I kommer også til at høre om træernes hemmelige liv. Og som altid vil der være nyt om sygdomme og skadevoldere. Læs mere.


Copenhagen Landscape Lectures
Frederiksberg, 30. november kl 16.30
Efterårets sidste arrangement i Copenhagen Landscape Lectures finder sted den 30. november kl. 16.30. Maggie Roe fra Newcastle University forelæser om: Hydro-citizenship: Tracing how citizens and communities live with each other and their environment in relation to water. Læs mere.


K
onference: Byforskning uden grænser: Hvem planlægger vi for?
Aarhus, 1. marts 2018
Byen er fuld af mennesker som kommer og går: Turister, pendlere, immigranter og folk, som flytter til og fra. Konferencen sætter fokus på, hvordan vi kan forstå og planlægge for ’Cities of Coming and Going’. Konferencen arrangeres i samarbejde mellem Center for Strategisk Byforskning og Dansk Byplanlaboratorium. Læs mere.

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev for Planlægning og Friluftsliv formidler forskning og rådgivning inden for byudvikling og planlægning i det åbne land. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 13. oktober 2017