Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Strategisk bydesign l Urban farming l Terrorsikring

I to år deltog borgerne i to stationsbyer i et projekt om strategisk byfornyelse. Formålet var, at borgerne sammen med kommunen skulle udvikle en strategi for byernes fremtid. I månedens to Videnblade kan du læse mere om forløbet. Læs også om de mange nye kurser og arrangementer, der afholdes i foråret 2018, bl.a. om Urban Farming, terapihaver og byforskning.

Venlig hilsen Bibi Edinger Plum, Redaktør.

Nye Videnblade


Strategisk bydesign med borgere (1) Proces

I stationsbyerne Hurup og Ørbæk forløb et projekt om strategisk byplanlægning med borgerne i en periode på to år. Formålet var, at borgerne i de to byer sammen med kommunerne skulle udvikle en strategi for deres fremtid . Desuden skulle borgerne selv konkretisere deres bys udviklingsmuligheder og omsætte dem til en udviklingsstrategi. Forløbene i begge byer viser, at strategiprocesser er svære, konfliktfyldte og langvarige. Videnbladet præsenterer både udfordringer og anbefalinger til, hvad man skal være opmærksom på i en strategisk proces forankret hos borgerne. Læs mere.

Billedbeskrivelse


Strategisk bydesign med borgere (2) Resultater

Mange mindre byer er under omstrukturering i disse år med tiltagende fraflytning, tomme bygninger og spredte bylandskaber. Byerne har dog ofte mange engagerede borgere, der kan være drivkraften i proaktivt at udvikle strategier for byernes fremtid. Formålet med projektet om strategisk byplanlægning var, at borgerne i de to stationsbyer Hurup og Ørbæk, sammen med kommunerne, selv skulle konkretisere deres bys udviklingsmuligheder og udvikle en strategi for byernes fremtid. Læs mere.

Billedbeskrivelse

Kort nyt


Nye rapporter fra IGN
Se de nye rapporter fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning – blandt andet: Socialt udsatte borgeres rumlige adfærd i Odense af Hans Skov-Petersen, Trine Agervig Carstensen og Dorthe Hedensted Lund. Læs mere. 


25 år med grøn viden
Videntjenesten har siden 1992 leveret ny viden, rådgivning og efteruddannelse. Den lange holdbarhed skyldes især, at Videntjenesten udgør et bindeled mellem forskningen og de fagfolk, der har brug for viden i deres daglige arbejde. Læs mere. 


Udeskole gør børn til bedre læsere
Over 500 skoleelever fra hele landet har deltaget i udeskole-projektet TEACHOUT, som netop er afsluttet. Det viser bl.a., at elever i 3.-6. klasse, der fem timer om ugen får undervisning uden for klasseværelset, bliver bedre læsere. Ph.d.-studerende Camilla Roed Otte fra IGN står bag den del af forskningen. Læs mere.

Kurser og arrangementer


Urban Farming Master Class

Frederiksberg , 18. Januar 2018
Københavns Universitet afholder oplægs- og workshopdagen Urban Farming Master Class. Forskere inden for forskellige aspekter af urban farming og en håndfuld af de mest erfarne praktikere leverer oplæg med efterfølgende debat. Derefter workshops med mulighed for hands-on aktivitet, udveksling af erfaringer og fokus på sparring med eksperter. Læs mere.


Masteruddannelse : Etablering af terapihaver og projekter inden for sundhedsfremme i naturen
Frederiksberg og Hørsholm, 25. januar 2018
Dette kursus fokuserer på at forstå naturens og terapihavers potentiale for sundhedsfremme og behandling. Kurset introducerer desuden brug af basale værktøjer til projektledelse og -styring i processen med at etablere en terapihave og/eller et sundhedsfremmende naturbaseret projekt.  Læs mere.
For yderligere oplysninger kontakt Dorthe Varning Poulsen: dvp@ign.ku.dk


Parkdiplom
Skovskolen, 29. januar og 4. februar 2018

To nye kurser udbydes forår 2018. Tilmeldingsfrist for begge kurser er 18. december.
Kurset: Opgavedeling – kontrakthåndtering og samarbejdsformer begynder 29. januar. Læs mere.
Kurset: Klimatilpasning ved hjælp af grønne teknologier begynder 4. februar. Læs mere.
For yderligere oplysninger kontakt Ole Fryd: of@ign.ku.dk


Byens gulv 2018
Nyborg, 8. februar 2018
På årets konference sættes blandt andet fokus på sikkerhed og terrorsikring. Derudover er der fokus på byens gulv i byomdannelse – både i de store og små byer. Igen i år er der et åbent spor, hvor alle aktører kan byde ind med egne projekter. Læs mere.


Konference: Byforskning uden grænser: Hvem planlægger vi for?
Aarhus, 1. marts 2018
Byen er fuld af mennesker som kommer og går: Turister, pendlere, immigranter og folk, som flytter til og fra. Konferencen sætter fokus på, hvordan vi kan forstå og planlægge for ’Cities of Coming and Going’. Konferencen arrangeres i samarbejde mellem Center for Strategisk Byforskning og Dansk Byplanlaboratorium. Læs mere.


Naturmødet
Hirtshals, 24. – 26. maj 2018
Naturmødet er et årligt nationalt folkemøde i og om naturen. I tre dage omdannes den nordjyske by Hirtshals til et center for dansk debat om natur og naturoplevelser, Naturmødet afholdes for tredje gang. Læs mere.

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev for Planlægning og Friluftsliv formidler forskning og rådgivning inden for byudvikling og planlægning i det åbne land. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 05. december 2017