Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Permeable befæstelser ǀ Biodiversitet i byer ǀ Friluftsliv og social kapital

Hvad skal barnet hedde?

I januar ændrede vi Videntjenesten, sådan at abonnenter nu har adgang til både Park og Landskab + Planlægning og Friluftsliv på Videntjenesten.dk – uden prisstigninger. Den nye udgave af Videntjenesten skal have et navn, og måske har du et godt forslag? Sendes til vt@sl.ku.dk senest den 6. april 2018.

Videnblade


Planlægning og design af permeable befæstelser

Test på ni befæstelser viser, at udformningen kan være vigtigere end hyppig vedligeholdelse, når vandet skal ledes effektivt væk fra overfladen. Læs mere

09.00-38


Friluftsliv og grønne aktiviteter øger social kapital
Længerevarende friluftsture og undervisning i grønne fag havde positiv effekt på krigsveteraners sociale udvikling, tryghed og fællesskab. Læs mere


12.00-27


Biodiversitet og grønne byer
En sammenhængende planlægning kan være med til at forbedre og udvikle den biologiske mangfoldighed i byerne. Læs mere

03.00-29


BioLAR kan styrke byens naturkvalitet
Lokal afledning af regnvand kan bidrage til højere biodiversitet. Få en tjekliste og inspiration til at gå i gang. Læs mere

04.03-20

Aktuelle rapporter


Blåt friluftsliv i Danmark kortlægger 92 vandorienterede friluftslivsaktiviteter og giver for første gang et samlet billede af, hvor disse aktiviteter foregår. Resultaterne skal bruges i den maritime fysiske planlægning, der er i gang, men vil også være til nytte for kommuner, foreninger o.l.


Viden om friluftslivs effekter på sundhed
giver overblik over et bredt udvalg af forskningsresultater, der viser, hvad friluftsliv betyder for den mentale, fysiske og sociale sundhed. Bag rapporten står forskere fra Steno Diabetes Center og IGN.


Sundhedsfremmende natur for mennesker med bevægelseshandicap viser, mennesker med bevægelseshandicap bruger naturen mindre end andre og dermed går glip af sundhedsmæssige fordele. Det skyldes både mangel på faciliteter, mangel på oplysning og mentale barrierer.

Nyheder


Bliv klogere på urban farming
En ny hjemmeside om urban farming giver overblik over forskningsresultater, eksperter, publikationer og kurser og lægger op til samarbejde om projekter. Hjemmesiden er et samarbejde mellem IGN og fire andre institutter på Københavns Universitet. Læs mere


Borgerinddragelse kan have stor værdi for kirkegårdene
Kirkegårdene er traditionsrige anlæg, men det er også nødvendigt at være lydhør over for borgernes aktuelle behov. Det var temaet, da 700 deltagere mødtes til Kirkegårdskonferencen 2018. Læs mere. Se præsentationer fra konferencen


De unge vil være med til at redde verden
Den 2. marts trodsede omkring 200 unge mennesker sne og kulde for at besøge SCIENCE Åbent Hus og IGN’s uddannelser. Fælles for dem var en stor interesse for at arbejde med klima og bæredygtighed og menneskets plads i naturen. Læs mere

Kurser, temadage og konferencer


Copenhagen Landscape Lectures
12. april / Frederiksberg
Tom Angotti: Global Real Estate and Community Resistance: How Class and Race Shape Urban Politics and Planning. Alle er velkomne – ingen tilmelding. Læs mere


Konference: Friluftslivet i Danmark 2018
7.-8. maj / Skovskolen i Nødebo
Vi har en national friluftspolitik, fem nationalparker og et væld af tværkommunale naturparker, der alt sammen skal give danskerne muligheder for at opleve naturen. Men hvordan skal det gøres i praksis? Læs mere


Nordisk konference: Landdistriktsforskning
14.-16. maj / Vingsted
Konferencen er et tværfagligt forum for landdistriktsforskning i de nordiske lande. Årets tema er 'Udfordrede landdistrikter: Nordiske velfærdsstater under pres'. Foregår på engelsk. Læs mere


Naturmødet
24.- 26. maj / Hirtshals
Naturmødet er et årligt nationalt folkemøde i og om naturen. I tre dage omdannes den nordjyske by Hirtshals til et center for dansk debat om natur og naturoplevelser. Læs mere

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev formidler forskningsresultater og nyheder inden for Park og Landskab + Planlægning og Friluftsliv. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.

Redaktører: Bibi Plum og Tilde TvedtFor at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 27. marts 2018