Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Sæt tal på bytræers værdi ǀ Naturbaseret terapi ǀ Landskabet i fortid og fremtid

Forår....

O søde vår, så er du atter nær! Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter. Sådan skrev Ludvig Holstein i 1895, men den opløftende følelse af forår er stadig den samme, og vi er klar til en ny sæson med ekstra fokus på jeres (og vores) arbejdsområde – alt det udendørs. Nyhedsbrevet kredser denne gang om menneskets samspil med landskabet. Læs bl.a. om publikumstællinger, se den nye manual for naturbaseret terapi eller tjek programmet for konferencen om danske landskaber mellem fortid og fremtid. Vi takker for forslagene til nyt navn til Videntjenesten og regner med at have navnet på plads i næste nyhedsbrev, der kommer i juni.


Med venlig hilsen
Tilde Tvedt og Jette Alsing Larsen

Aktuelt


Behandling og sundhedsfremme i naturen
Naturen har stor betydning for vores helbred, og du kan blive klogere på emnet på IGN’s masterkurser. Næste kursus i efteråret 2018 handler om naturen som ressource for behandling og sundhedsfremme. Tilmeld dig senest 20. juni. Læs mere


Tjek om dit bytræ vokser tilfredsstillende
Hvis du har plantet bytræer siden sommeren 2017, er det lige nu, du skal holde øje med, at væksten bliver tilfredsstillende. Første tegn er jævnt løv udspring i hele kronen, særligt fra endeknopper. Måler du stammeomkredsen NU, er du rustet til på længere sigt at følge træets vækst. Læs mere


Asketoptørre viser sig snart
Snart springer asketræerne ud og afslører, om de er ramt af asketoptørre. I by og landskab er der dog ingen grund til at fælde asketræer med toptørre, så længe de har en rimelig kronefylde. De vil som regel klare sig. Forskere på IGN arbejder på at sikre askens fremtid ved at opspore træer, der er modstandsdygtige.


ISA-pris til Anders Busse Nielsen
Anders Busse Nielsen, professor i planteanvendelse på IGN, har modtaget prisen ’Early-Career Scientist Award’, der uddeles af International Society of Arboriculture. Han får bl.a. prisen for sin evne til at arbejde tværfagligt. Læs Danske Landskabsarkitekters portræt

Få råd


Undgå forveksling af ramsløg og dansk arum
Hvordan sikrer man, at besøgende i skoven tager den rigtige plante med hjem i køkkenet? Læs svaretfra IGN’s rådgiver Hans Peter Ravn

Maj er kulsvamp-tid
April-maj lige efter en periode med regn er det optimale tidspunkt at tjekke for kulsvamp. Læs svaret fra IGN’s rådgiver Iben M. Thomsen

Som abonnent på Videntjenesten kan du uden beregning stille spørgsmål til IGN’s rådgivere. Send spørgsmål

Nye Videnblade


Publikumstælling ved Frihedsbroen på Kongeåstien
Kongeåstien åbnede i 2015 som en afmærket 67 km lang sti med nye faciliteter og information. Tællinger viser, at det uden tvivl har haft positiv effekt på besøgstallet. Læs mere

06.01-95


Publikumstælling ved Knag Mølle på Kongeåstien
Allerede i 2010-12 blev besøgstallet målt ved Knag Mølle. Tællingerne blev gentaget i sommeren 2016 og viser et tydeligt skift i besøgsmønstret. Læs mere


06.01-96


i-Tree sætter tal på bytræers økosystemtjenester
Bytræers økosystemtjenester er et vigtigt argument for at plante nye træer og bevare de gamle. Nu kan der sættes tal på med den europæiske udgave af it-værktøjet i-Tree. Læs mere

03.03-89


Bestemmelse af permeable befæstelsers infiltrationsevne
En amerikansk metode kan bruges til at vurdere, om en permeabel befæstelse leder vandet effektivt væk. Metoden kræver kun få hjælpemidler. Læs mere

09.00-39

Nye rapporter


Manual for naturbaseret terapi
Få inspiration til og vejledning i at udforme et naturbaseret terapiprogram og læs om den forskning, der ligger bag. Hent rapporten


Naturaktiviteter kan gavne udsatte børn

Ny rapport fra IGN’s Center for Friluftsliv formidler erfaringer med at inddrage naturen i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner. Hent rapporten

Kurser, temadage og konferencer


Naturmødet
24.- 26. maj / Hirtshals
I tre dage omdannes den nordjyske by Hirtshals til et center for dansk debat om natur og naturoplevelser. Mød IGN på Green Square og hør om blå natur, urørt skov og naturens betydning for udsatte grupper. Læs mere


Danske landskaber mellem fortid og fremtid
31. maj / Faaborg
Konferencen inviterer til debat om fremtidens landskaber og drager paralleller til fortidens store landskabsforandringer. Udstilling med samme tema åbner. Læs mere


Byens femte facade er grøn
19. juni / Nødebo
Grønne tage har for alvor indtaget bybilledet, og konferencen sætter fokus på muligheder og begrænsninger i udformningen. Læs mere

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev formidler forskningsresultater og nyheder inden for Park og Landskab + Planlægning og Friluftsliv. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.

Redaktør: Tilde Tvedt
Abonnement: Jette Alsing LarsenFor at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 08. maj 2018