Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Faglige arrangementer | Tørke | Parkforvaltning

Bliv klogere på det grønne

Af og til har man brug for at komme væk fra den sædvanlige pind, lære noget og dele erfaringer. Det har du rig mulighed for på IGN’s faglige arrangementer i efteråret, som nu er klar til tilmelding. Læs også om konsekvenserne af sommerens tørke og om rekreativ brug af kirkegårde. Og så fortsætter vi serien af Videnblade om adgang til naturen, denne gang bl.a. om reglerne for indsamling af bær og svampe.


Med venlig hilsen
Tilde Tvedt, redaktør og Jette Alsing Larsen, grafiker

Aktuelt


Tag med på efteruddannelse
IGN er nu klar med programmet for temadage, konferencer og kurser i efteråret 2018. Her kan du bl.a. blive klogere på naturforvaltning, driftsstyring, bæredygtig parkdrift, ukrudtsbekæmpelse på belægninger, LAR og bytræer. Hvis du vil endnu mere i dybden, tilbyder vi kompetencegivende efteruddannelse, hvor du får papir på dine færdigheder, f.eks. inden for parkforvaltning og sundhedsfremme. Se kataloget

Program og tilmelding til de enkelte arrangementer


Tørken har sat træerne i alarmberedskab
Sommerens ekstreme vejr har sat træerne i alarmberedskab, og manglen på vand får i værste fald træerne til at dø. Det fulde overblik over tørkens konsekvenser har vi dog først om tidligst et halvt år, vurderer seniorforsker Vivian Kvist Johannsen fra IGN. Læs mere


Platan med barktab
Mange plataner smider barken på grund af varmen og tørken. Vi så samme fænomen i august 2006 efter en længere periode med sol og ingen nedbør. Læs mere

Som abonnent på Videntjenesten kan du uden beregning stille spørgsmål til IGN’s rådgivere. Send spørgsmål


Climate Justice in the City: learning from Copenhagen and beyond
Copenhagen Landscape Lectures inviterer til paneldiskussion om klimaetik den 4. september kl. 16.30-18 på IGN, Rolighedsvej 23, Frederiksberg, auditorium von Langen. Læs mere

Nye Videnblade


Rekreativ anvendelse af kirkegårde
Brugerne er generelt positive overfor kirkegården som rekreativt fristed, viser et bachelorprojekt på uddannelsen til have- og parkingeniør. Læs mere


03.01-98


Til fods i naturen
Danmark har ikke nogen almindelig adgangsret til naturområder, veje, stier o.l., man ikke selv ejer. Offentlighedens adgang kræver derfor hjemmel i lovgivningen eller en aftale med ejeren. Læs mere


06.01-97


Indsamling af nødder, svampe, bær og rav
Nødder må han plukke så mange, som han der fortærer, og ej videre. Sådan lyder Danske Lovs 6-17-31 vedtaget i 1683. Bestemmelsen danner grundlaget for det, vi i dag kan kalde en uskadelig pluknings- eller nytteret. Læs mere


06.01-107


Organiserede aktiviteter i naturen
Organiserede aktiviteter i naturen kræver som udgangspunkt ejerens tilladelse. Det gælder f.eks. sportsarrangementer og konkurrencer og ture i naturen for institutioner og skoleklasser. Læs mere


06.01-102

Kurser, temadage og konferencer


Danske Parkdage: Fremtidens grønne forstad
5.-7. september / Høje Taastrup
Danske Parkdage holdes i år i Høje-Taastrup Kommune, der for alvor har sat byudvikling, fornyelse og klimatilpasning på dagsordenen i en række ambitiøse projekter. Arrangeres af Park- og Naturforvalterne sammen med Teknologisk Institut. Få ledige pladser. Læs mere


Udeskole: Seminar og tiltrædelsesforelæsning
14. september / Nødebo
Peter Bentsen er udnævnt til adjungeret professor i udeskole og udeskolepædagogik. I den anledning inviterer Steno Diabetes Center Copenhagen og IGN til miniseminar om børn, natur og sundhedsfremme. Læs mere


Styrk dit kendskab til drift af LAR
24.-25. september / Nødebo
Workshopbaserede temadage, der stiller skarpt på driften af LAR-anlæg med udgangspunkt i konkrete projekter. Læs mere


Moderne naturforvaltning
27. september / Silkeborg
Konferencen sætter fokus på erfaringerne fra en række projekter om naturpleje og ser på, hvordan de kan bruges i praksis. Læs mere


Parkdiplomuddannelsen: Driftsstyring
Start 3. oktober / Nødebo
Modulet handler om driftsstyring inden for parkvirksomhed, dvs. styring af pleje og vedligeholdelse af grønne områder set i et organisatorisk, økonomisk og parkteknisk sammenhæng. Læs mere


Ukrudtsbekæmpelse på belægninger
4. oktober / Odense
Konferencen sætter fokus på teknologier og strategier for forebyggelse og bekæmpelse af ukrudt på belægninger. Afholdes i samarbejde med Miljøstyrelsen. Læs mere


Regnvandskonsulent: Nu også i Jylland
10.-11. oktober / Aarhus og 30.-31. oktober / Silkeborg
Få ny faglig viden og praktisk erfaring med at planlægge regnvandsløsninger i private haver. Kurset er for anlægsgartnere, kloakmestre og andre, der gerne vil have et praksisnært kendskab til LAR, f.eks. landskabsarkitekter og planlæggere. Læs mere

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev formidler forskningsresultater og nyheder inden for Park og Landskab + Planlægning og Friluftsliv. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 24. august 2018