Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Havfriluftsliv ǀ Alternativ til vejsalt ǀ Bytræseminar

Bytræer, salt og havfriluftsliv

Så er vi klar med nye Videnblade om kortlægning af havfriluftsliv, alternativer til vejsalt og adgang til naturen. Læs også om skybrudsløsninger og tørke – og om natur og grønne områder som redskab i integrationen. Er du hurtig, kan du nå at se de nyuddannede landskabsarkitekters afgangsudstilling, der er åben til den 13. oktober kl. 16.


Med venlig hilsen
Tilde Tvedt, redaktør og Jette Alsing Larsen, grafiker

Aktuelt


Alternativ glatførebekæmpelse undersøgt
Forskere på IGN har siden 2010 fulgt tre nyplantede lindebevoksninger for at undersøge, hvordan henholdsvis vejsalt og kaliumformiat påvirker jord og træer. Resultaterne viser, at salt påvirker jord og jordvand langs vejene. Det har negativ effekt på træerne, både med hensyn til vækst, sundhed og udseende. Kaliumformiat har derimod ikke tydelige negative effekter. Læs mere i rapporten. Se også Videnblad med hovedkonklusioner


Skybrudsløsninger skal også håndtere ekstrem tørke
Sommerens tørke har vist, at det er problematisk kun at lede vandet væk fra byerne. Nedsivning og dræning skal kombineres, så regnvandet først ledes ud i jorden, sådan at man har noget at tære på under en tørkeperiode, påpeger professor Marina Bergen Jensen fra IGN. Læs mere


Natur og grønne områder kan bidrage til integration
Mange forbinder naturen med sundhed, velvære, fællesskab og rekreation. Derfor er det oplagt at bruge naturen til at lette integrationen af flygtninge og andre nytilkomne. Og det giver gode resultater, viser et nordisk forskningsprojekt, som studieadjunkt Sandra Gentin fra IGN har bidraget til. Konklusionen er, at aktiviteter i naturen eller i grønne områder i byerne er et vigtigt supplement eller endda et alternativ til indendørs aktiviteter. Læs mere


Sæt pris på naturen
De sidste 25-30 år er der udført en stor mængde miljøøkonomisk forskning i Danmark, og en god del af forskningen har omfattet værdisætning af miljøgoder. I dag kan man derfor i væsentlig grad sætte pris på naturens goder – også i kroner og øre. Budskabet fra samtlige undersøgelser er, at befolkningen i al almindelighed er villige til at betale ganske meget for at sikre natur- og miljøgoder, viser ny bog fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi. Læs mere

Videnblade


Trævenligt alternativ til vejsalt
Kaliumformiat har færre skadelige virkninger på jord og planter end vejsalt, men er dyrere at bruge i stor skala. Det kan imidlertid være et realistisk alternativ til vejsalt, hvis man indregner sparede udgifter til saltværn m.m. og værdisætter træernes vækst og udseende. Læs mere


05.23-12


Havfriluftsliv kortlagt på landsplan
To undersøgelser giver detaljeret ny viden om 92 vandorienterede friluftsaktiviteter. Det blå friluftsliv har ikke tidligere været undersøgt så grundigt på landsplan. Resultaterne viser, at godt 77 pct. af den voksne befolkning har deltaget i vandorienterede friluftsaktiviteter inden for det seneste år. Læs mere


06.01-111


Mere om adgang til naturen
Vi fortsætter temaet om adgang til naturen, denne gang med reglerne for færdsel med hund i naturen, på cykelog på hesteryg. Læs også, hvad borgerne må i forhold til skiløb, kælkning og skøjteløb plus sejlads med kano, kajak og andre småbåde.


Få råd


Efterår er svampetid, også på træer. Se de seneste svar på spørgsmål fra abonnenter på Videntjenesten:
Mistanke om kæmpeporesvamp
Skinnende lakporesvamp set i skov
Pileborer i birk

Som abonnent på Videntjenesten kan du uden beregning stille spørgsmål til IGN’s rådgivere. Send spørgsmål 

Arrangementer


De studerendes afgangsudstilling
Til 13. oktober / Frederiksberg
De nyuddannede landskabsarkitekter fra IGN udstiller i år deres afgangsprojekter. Kom og se, hvordan fremtidens landskabsarkitekter forestiller sig, at byer og landskabsrum skal udvikle sig i de kommende år. Læs mere


Bytræseminar 2018
15. november / Frederiksberg
Seminaret sætter blandt andet fokus på valget mellem hjemmehørende arter og indførte arter: Hvilke arter trives bedst i byen – og hvordan bidrager artsvalget til, at vi får mest muligt ud af vores træer? Læs mere


Bliv regnvandskonsulent
14.-15. november / Høje Taastrup og 26.-27. november / Nødebo
Få ny faglig viden og praktisk erfaring med at planlægge regnvandsløsninger i private haver. Kurset er for anlægsgartnere, kloakmestre og andre, der gerne vil have et praksisnært kendskab til LAR, f.eks. landskabsarkitekter og planlæggere. Læs mere


Copenhagen Landscape Lectures: Droner og data
27. november / Frederiksberg
Copenhagen Landscape Lectures er en foredragsrække for alle med interesse i landskabsarkitektur. Næste arrangement har titlen Drone imagery and data modulation as new affective actions? Læs mere


Styrk dit kendskab til drift af LAR
28.-29. november / Nødebo
Arbejd dybdegående med drift af LAR på disse to temadage, hvor vi stiller skarpt på emnet med udgangspunkt i konkrete projekter. Læs mere

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev formidler forskningsresultater og nyheder inden for Park og Landskab + Planlægning og Friluftsliv. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 11. oktober 2018