Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Inspiration til LAR ǀ Byens gulv ǀ Kirkegårdskonference

På vej ind i et nyt år

Velkommen til et nyt år med Videntjenesten. I årets første måneder inviterer vi til faglige arrangementer om byens gulv, udvikling af kirkegårde og beskyttelsen af byer mod havstigning. Læs også nye Videnblade om historiske haveanlæg som inspiration til LAR og effekten af at udvikle lokale potentialer.

Med venlig hilsen
Tilde Tvedt, redaktør og Jette Alsing Larsen, grafiker

Aktuelt


Bliv klogere på byens lyde
Hanne Wiemann Nielsen afslutter snart sit ph.d.-projekt om byens lyde og præsenterer nogle af resultaterne i en ny video. Se med og bliv klogere på, hvad lyde og stilhed betyder for livskvalitet i byer. Se video


Viden om urban farming
Hjemmesiden Urban Farming SCIENCE samler og synliggør viden og initiativer inden for urban farming på Københavns Universitet. Her findes bl.a. en lang række publikationer, en ekspertliste og oversigter over forskningsprojekter og arrangementer inden for emnet. Bag hjemmesiden står fem institutter, inkl. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, der tilsammen har en bred viden om urban farming. Læs mere

Nye Videnblade


Vand i historiske haveanlæg som inspiration til LAR
Analyser af fire europæiske haveanlæg viser, at de kan være relevante inspirationskilder til udvikling af helhedsorienterede og langtidsholdbare LAR-løsninger. Læs mere
For abonnenter


04.03-21


Strategisk udvikling af det stedbundne har lang effekt
Udviklingen af lokale potentialer kan have langvarig virkning og få gang i nye tværgående samarbejder, der bærer udviklingen videre. Det viser undersøgelser af projekter i Thy og på Bornholm. Læs mere
For abonnenter


04.02-46

Få råd


Som abonnent på Videntjenesten kan du uden beregning stille spørgsmål til IGN’s rådgivere. Send spørgsmål 
For abonnenter

Arrangementer


Konference: Byens Gulv
30. januar / Nyborg
Konferencen er for alle, der arbejder med det, der er ”under knæhøjde” i byens rum - pladser, torve, belægninger, beplantninger, klimatilpasninger, indretning, møbler osv. Målet er at bidrage til, at byens gulv tænkes ind i alle faser fra idé til virkelighed. I år går vi tæt på temaet cirkulær økonomi og bæredygtighed. Se program og tilmeld


Kirkegårdskonferencen 2019
7. marts / Nyborg
Kirkegårdene er ikke længere alene på markedet. Askespredning vinder frem, og den første private begravelsesplads er åbnet. Årets kirkegårdskonference handler derfor om, hvordan man holder kirkegården attraktiv og konkurrencedygtig. Se program og tilmeld


Konference: Byen og havet
7. marts / København
Boligpriserne stiger i de nye havneområder – men det gør vandet også. Med erfaringer fra forskningen retter vi blikket mod lokale og regionale løsningsforslag og belyser de organisatoriske og økonomiske udfordringer. Se program og tilmeld


Boglancering: Fremtidens landskaber
8. marts / Frederiksberg
Arrangementet giver tre perspektiver på fremtidens landskaber og præsenterer bogen Fremtidens Landskaber – visioner og planer for det åbne land. Bogen tager udgangspunkt i 12 planprojekter og giver nye bud på planlægning i det åbne land. Læs mere

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev formidler forskningsresultater og nyheder inden for Park og Landskab + Planlægning og Friluftsliv. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 21. januar 2019