Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Udvikling af kirkegårde ǀ Fremtidens landskaber ǀ LAR og planter

Kære læser
Vi er klar med to helt nye bøger, den ene om udvikling af kirkegårde og den anden om fornyelse af planlægningen for det åbne land. I april er der seminar om erfaringer med klimatilpasning, og i begyndelsen af maj sætter Åben Land Dagene fokus på kystlandskabet. Og så afrunder vi sidste års tema om adgang til naturen med et Videnblad om befolkningens kendskab til reglerne. Desværre er det gået ned ad bakke, og det kan føre til konflikter og muligheder, der ikke udnyttes.

Tilde Tvedt, redaktør
Jette Alsing Larsen, webmaster

Aktuelt


Ny bog: Kirkegårde i udvikling
Bogen præsenterer eksempler på kirkegårde, der er i gang med en udviklingsproces og beskriver, hvordan man håndterer centrale elementer som træer, græs og belægninger. Ideen er at vise, hvordan andre gør, som hjælp og inspiration til at finde sine egne løsninger. Netop på kirkegårde kan man sjældent bruge standardløsninger. Alligevel er der en hel del fælles træk, som gør det muligt at dele erfaringer. Bogen er sendt til alle menighedsråd (via provstierne) og kan ses på www.kirkegaardsudvikling.dk


Ny bog: Fremtidens landskaber
Bogen formidler resultater fra projektet af samme navn, der over fire år har arbejdet med at forny planlægningen af det åbne land med udgangspunkt i 12 planprojekter. Afsættet er, at planlægningen skal være mere på forkant og fokusere mere på helheden. Desuden skal interessenterne involveres i langt højere grad. Et centralt element er landskabsstrategier – en ny form for planlægning, der kan skabe retning i udviklingen og integrere forskellige interesser og initiativer. Bogen er udgivet af forlaget Bogværket.


Guide til plantevalg i vejbede
Planterne er en vigtig del af LAR-anlæg, men der er udbredt usikkerhed om plantevalg og driftsøkonomi. En ny anvisning beskriver, hvordan opgaven kan løses for LAR-vejbede. Eksisterende viden om plantevalg kædes sammen med de særlige vækstforhold i vejbedene. Desuden beskrives mulighederne for at øge den biologiske mangfoldighed og skabe rekreativ værdi. Læs mere


Tørken svækkede de voksne træer og tog livet af de små
I sidste års tørke døde op mod 100 pct. af de nyplantede træer i skovene. Samtidig blev en stor del af de voksne træer svækkede. Derfor kan endnu et tørt og varmt sommerhalvår få alvorlige følger. Læs mere


Skovareal øges ikke længere
Danmark har 625.600 ha skov, og det betyder, at 14,5 pct. af landet er dækket af skov. Arealet har været støt stigende siden 1990. Nye tal viser imidlertid, at denne udvikling er stagneret de seneste 3 år. Læs mere


Smeltende indlandsis fører sand for milliarder med sig
Ny forskning viser, at den stigende afsmeltning fra Grønlands indlandsis fører til enorme sandaflejringer. Det skaber en stor indkomstmulighed for landet, der kæmper med en skrøbelig økonomi. Læs mere

Nye Videnblade


Storbyboere tager oftest på weekend og ferie
En spørgeskemaundersøgelse viser, at transportadfærden er anderledes, når man bor på Østerbro i København, end når man bor i Borup på Midtsjælland. Storbyboerne tager oftere på weekend- og ferierejser og bruger oftere fly. Læs mere
For abonnenter


03.03-26


Faldende kendskab til adgangsreglerne
Befolkningens kendskab til reglerne for færdsel i naturen er generelt blevet dårligere siden 1995, hvor der i forvejen var plads til forbedring. Det kan både give konflikter og føre til, at nogle muligheder ikke udnyttes. Læs mere
For abonnenter


06.01-115

Få råd


Som abonnent på Videntjenesten kan du uden beregning stille spørgsmål til IGN’s rådgivere. Send dit spørgsmål 
For abonnenter

Arrangementer


Natural and cultural heritage in the face of sea level rising
25. marts / Frederiksberg
Kulturarvsforsker Linde Egberts sætter fokus på havstigningers konsekvenser for kystlandskabet: Hvordan håndteres naturværdier og kulturhistoriske værdier i arbejdet med klimatilpasning. Foredraget er en del af Copenhagen Landscape Lectures.  Læs mere


Klimatilpasning: Hvad har vi lært, og hvor skal vi hen
4. april / Kokkedal
Hvor langt er vi kommet med klimatilpasning i Danmark? IGN, Vand i Byer og Klimatilpasning Kokkedal inviterer til erfaringsudveksling og debat. Se program og tilmeld


Åben Land Dagene 2019: Konflikter i kystlandskabet
2.-3. maj / Middelfart
Debatten om kysterne er vigtig, og der er meget at følge med i. På Åben Land Dagene tager vi afsæt i en af de vinkler, som ofte bliver overset. Nemlig selve landskabet. Hvilken rolle spiller landskabet og naturen, når der skal findes rum til de mange aktører, interesser og holdninger, der er på spil? Se program og tilmeld

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev formidler forskningsresultater og nyheder inden for Park og Landskab + Planlægning og Friluftsliv. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 19. marts 2019