Dato: 01-12-2001 | Videnblad nr. 07.03-06 Emne: Kommuneplanlægning

Social og kulturel bæredygtighed i den strategiske miljøvurdering af kommuneplaner

Lovgivning alene er ikke nok til at sikre en bæredygtig udvikling i kommunerne. Det er også nødvendigt med en viden og støtte i befolkningen som kan give en offentlig deltagelse i de beslutninger der påvirker miljøet. Det gælder også den sociale og kulturelle bæredygtighed.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 07.03-06
Forfatter: Henrik Hvidtfeldt