Dato: 01-06-2005 | Videnblad nr. 09.04-08 Emne: Landskabsvurdering

Oplevelsesværdier og det grønne håndtryk

I forbindelse med Hovedstadens Ud-viklings Råds (HUR) fremlæggelse af »Det grønne håndtryk« er der udvik-let en metode til kortlægning af fri-luftsoplevelser, som kan danne grund-lag for fremtidig forvaltningspraksis.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.04-08
Forfattere: Ole Hjorth Caspersen og Anton Stahl Olafsson