Dato: 01-06-2006 | Videnblad nr. 08.01-11 Emne: Offentlighed og kommunikation

Nationalparker i Danmark I

Hvad mener befolkningen?

I 2004-2006 har syv pilotområder væ  ret genstand for en række under-søgelser forud for udpegningen af Dan marks første nationalpark. Her præsenteres nogle af hovedresulta-terne fra en undersøgelse af befolk-ningens syn på, hvad formålet skal være med en nationalpark, og dens betalingsvilje for en nationalpark, af-hængig af nationalparkens indhold og placering.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.01-11
Forfattere: Jette Bredahl Jacobsen og Bo Jellesmark Thorsen