Scenarier for byvækst i Europa – Københavns Universitet

Dato: 20-09-2011 | Videnblad nr. 08.02-01 Emne: Offentlighed og kommunikation

Scenarier for byvækst i Europa

Tab af natur- og landbrugsareal

I by- og regionalplanlægning bliver man konfronteret med mange usikkerheder om udviklingen i fremtiden. En måde at redegøre for disse usikkerheder er ved at bruge scenarier. Scenarier er ikke forudsigelser af fremtiden, men mulige, plausible skildringer af fremtiden. I forskningsprojektet PLUREL (2007-2010), koordineret af Skov & Landskab og medfinanseret af EU’s 6. forskningsrammeprogram, er scenarier brugt til at skabe modeller af den eventuelle fremtidige byudvikling i Europa.

For at læse mere skal du være abonnent.
Er du allerede abonnent, så log ind i boksen til højre.