Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Pyntegrønt > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene indenfor serien Pyntegrønt. De nyeste
videnblade står øverst, men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Nordmannsgrans reaktion på mange års behandling med Roundup 05.01-10 august 2002
Næringsstoffer og stofkredsløb; K 05.09-23 juni 2002
Hulheder under nordmannsgranknopper 05.08-05 juni 2002
Fyrrens knop- og grentørre 05.06-07 juni 2002
Svinegylle til nordmannsgranjuletræer 05.09-02 maj 2002
Frøhvepse i frøavlsbevoksninger 05.05-15 maj 2002
Topskudsbeskyttelse i nordmannsgranjuletræer 05.07-03 maj 2002
Mandbårne gødningsdoserer til fast gødning 05.09-01 marts 2002
Gødskningsanbefalinger for nordmannsgranjuletræer 05.09-22 marts 2002
Arealklargøring i gammel skov - 1 04.06-01 februar 2002
Arealklargøring i gammel skov - 2 04.06-02 februar 2002
Kulturstart af 7 nordmannsgranprovenienser 03.01-22 februar 2002
Næringsstoffer i nobilisklippegrønt 05.09-21 december 2001
Pilotforsøg med topklipning i juni 06.03-10 december 2001
Pyntegrøntarternes krav til jordbunden 04.01-03 november 2001
Pyntegrøntarternes krav til jordbunden - introduktion 04.01-02 november 2001
Juletræsegnethed for provenienser i 3 alternative juletræsarter 03.04-16 september 2001
Efter-høst kvalitet i nordmannsgran: 03.01-21 september 2001
Efter-høst kvalitet i nordmannsgran 03.01-20 august 2001
Algebekæmpelse 05.19-03 august 2001
Jern- og manganmangel i nordmannsgranjuletræer 05.09-19 august 2001
Efter-høst kvalitet i nordmannsgran 03.01-19 august 2001
Efter-høst kvalitet 03.01-18 juni 2001
Gødskningens påvirkning af efterhøst kvaliteten i nordmannsgran 05.09-18 juni 2001