Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Pyntegrønt > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene indenfor serien Pyntegrønt. De nyeste
videnblade står øverst, men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Ædelgran-seljepilrust på nordmannsgran 05.06-22 november 2010
Status for danske nobilis frøplantager 03.02-21 november 2010
Danske nobilis frøplantager kan fortsat forbedres 03.02-22 november 2010
Gødskning og grøntkvalitet i nobilis 05.09-47 oktober 2010
Stofkredsløb i nobilis klippegrønt 05.09-48 oktober 2010
Gødskning og grøntkvalitet i nobilis - Anbefalinger 05.09-49 oktober 2010
Juletræers miljøpåvirkning 10.09-07 september 2010
Honningsvamp i juletræer 05.06-21 september 2010
Årlig variation i en nordmannsgran-frøplantages blomstring 03.01-27 september 2010
Oparbejdning af juletræer med motorsav 11.03-03 juli 2010
Sikkerhed ved brug af motorsav 11.03-04 juli 2010
Motorsaven og dens vedligeholdelse 11.03-05 juli 2010
Filing af motorsavskæde 11.03-06 juli 2010
Træhvepse og vednedbrydende svampe i klippegrøntbevoksninger 05.05-38 juli 2010
Brun ædelgranbladlus 05.05-17 maj 2010
Ædelgranknopvikleren 05.05-36 maj 2010
Brun ædelgranbladlus 05.05-37 maj 2010
Svidningsrisiko ved kloridholdige gødninger 05.09-46 marts 2010
Fusarium-skader på kristtorn 05.06-20 marts 2010
Den nødvendige arbejdsskadesikring 11.00-05 februar 2010
Nedklipning af pyntegrønt med modificeret hegnsklipper 08.02-09 februar 2010
Udforsk Arboretets plantesamling inden besøget 03.00-03 februar 2010
Vejledning i oparbejdning og håndtering af juletræer 07.00-01 december 2009
Rodproblemer og misvækst i nobilis kulturer 05.08-12 december 2009
Svampeangreb kan give røde nåle (CSNN) 05.06-18 december 2009