Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Pyntegrønt > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene indenfor serien Pyntegrønt. De nyeste
videnblade står øverst, men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Kemisk vækstregulering af nordmannsgranjuletræer 06.03-19 september 2009
Vækstregulering med NAA og naturligt auxin 06.03-20 september 2009
Mekaniske vækstreguleringsmetoder og naturligt auxin 06.03-21 september 2009
Gødskning 05.09-06 juli 2009
Nordmannsgran proveniensforsøg 03.01-26 juli 2009
Jordens vandindhold påvirker topskudsvæksten 04.02-06 juni 2009
Skuddød og svampeangreb 05.06-19 juni 2009
Hvornår gror hvilke dele af topskuddet? 06.03-18 juni 2009
Hanespore - bekæmpelse i juletræer 05.01-19 marts 2009
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: douglasgran 05.06-17 februar 2009
Douglasgran, det traditionelle juletræ i USA 03.07-02 februar 2009
Douglasgran: Frøkilder især til skovtræer på Plantevalg.dk 03.07-03 februar 2009
Tilgængelighed af kvælstof 05.09-45 december 2008
Juletræsfældere 07.03-01 december 2008
Ny bioaskebekendtgørelse 09.04-05 december 2008
Det bedste plantemateriale til skov og landskab med Plantevalg.dk 03.00-01 november 2008
Prioritering for udvælgelse med Plantevalg.dk 03.00-02 november 2008
Effekt af selvbestøvning i nordmannsgran 03.01-25 november 2008
Årsrytmen i nordmannsgran - Rødderne 04.11-06 november 2008
Årsrytmen i nordmannsgran - Knopperne 04.11-05 november 2008
Miljøeffekter ved splitgødskning på sandjord 05.09-43 september 2008
Kvalitetsaspekter ved splitgødskning på sandjord 05.09-44 september 2008
Nordmannsgranjuletræer i potter 07.06-04 juli 2008
Brug af bladgødning 05.09-42 juli 2008
Certificering af juletræer efter GLOBALGAP 09.01-04 juli 2008