Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Pyntegrønt > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene indenfor serien Pyntegrønt. De nyeste
videnblade står øverst, men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Filtereffekt hos juletræer 05.09-41 maj 2008
Skadedyr i kristtorn 05.05-18 maj 2008
Skadedyr i kristtorn. Viklere m.fl. 05.05-19 maj 2008
Forsøg med bekæmpelse af gråsnuder i juletræer og klippegrønt 05.05-29 maj 2008
Harlekinmariehønen 05.05-35 maj 2008
Udbredelse og skadebedømmelse af gråsnuder i juletræer og klippegrønt 05.05-03 april 2008
Gråsnuder - biologi og skadevirkning 05.05-01 marts 2008
Ukrudtsbekæmpelse - Effekt på vækst og kvalitet 05.01-13 marts 2008
Ukrudtsbekæmpelse med Roundup - er der miljøproblemer? 05.01-14 marts 2008
Sikkerhedskrav ved brug af lift 11.05-02 februar 2008
Ædelgransortprik 05.06-16 februar 2008
Knopskader i nobilis og anbefaliger til voksested 04.03-01 december 2007
Bekæmpelse af agerpadderok i juletræer 05.01-12 december 2007
Forstyrret vinterhvile i nobilis og andre nåletræer 05.08-11 december 2007
Skimmelsvampe og terpener som arbejdsmiljøproblem 11.05-04 november 2007
Skimmelsvampe på juletræer 07.06-03 november 2007
Koglehalvmøl 05.05-27 november 2007
Bekæmpelse af koglehalvmøl 05.05-28 november 2007
Eksport af juletræer og pyntegrønt - pas på skadegørere! 10.07-01 oktober 2007
Metoder til konvertering af udslidte juletræsarealer 04.07-02 oktober 2007
Klima og frostskader i nobilis og nordmannsgran 05.08-10 oktober 2007
Handlingsplaner for udslidte pyntegrøntarealer 09.01-03 oktober 2007
Efterafgrøder / fangafgrøder i juletræskulturer 04.10-01 september 2007
Algebelægninger på grannåle 05.19-04 september 2007
Bekæmpelse af algebelægninger på nordmannsgran og nobilis 05.19-05 september 2007