Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Pyntegrønt > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene indenfor serien Pyntegrønt. De nyeste
videnblade står øverst, men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Gødningsrespons for to provenienser 05.09-38 juni 2006
Ulden ædelgranlus 05.05-24 juni 2006
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: 05.05-25 juni 2006
Bredsprøjtning med Pomoxon 1 06.03-15 juni 2006
Kegleklipning af juletræer 1 06.03-13 marts 2006
Kegleklipning af juletræer 2 06.03-14 marts 2006
Skader på nordmannsgran nåle 05.05-23 februar 2006
Angreb af Phytophthora-arter 05.06-14 februar 2006
Integreret produktion (IP) 09.01-02 februar 2006
Abies amabilis 03.04-20 december 2005
Abies amabilis 03.04-21 december 2005
Symptomer på næringsstofmangel i nordmannsgran 05.09-37 december 2005
Abies amabilis 03.04-22 december 2005
Jordkomprimering og rodvækst hos kulturplanter af rødgran 04.01-04 november 2005
Næringsstofoptag og biomasseopbygning i NGR juletræer (1) 05.09-35 november 2005
Næringsstofoptag og biomasseopbygning i NGR juletræer (2) 05.09-36 november 2005
Rengøring af sprøjteudstyr 11.05-03 september 2005
Nobilis klippeforsøg 4 06.13-04 september 2005
Frostfølsomhed i nordmannsgran 05.08-08 august 2005
Frostfølsomhed i nordmannsgran 05.08-09 august 2005
Robot til renholdelse af juletræskulturer 05.02-06 august 2005
Håndtering af dækrodsplanter 04.09-10 juli 2005
AgriGro - Forsøg med virkning på mark- og skovjord 05.09-34 juli 2005
Fåregræsning i pyntegrøntkulturer 05.03-02 juli 2005