Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Pyntegrønt > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene indenfor serien Pyntegrønt. De nyeste
videnblade står øverst, men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér stigende
Læ og vinterfrostskader 04.02-01 december 1993
Læhegn ved pyntegrøntkulturer 04.02-02 december 1993
Hvidgran til læhegn og pyntegrønt 03.05-01 december 1993
Læhegn af sitkagran ved pyntegrøntkulturer 04.02-03 marts 1994
Afprøvning af dansk, tyrkisk og russisk nordmannsgran 03.01-01 marts 1994
Sammenhæng mellem proveniensegenskaber for nordmannsgran 03.01-02 marts 1994
Sen forårsnattefrost 05.04-01 maj 1994
Vurderingsprincipper for juletræer i nobilis 03.02-01 august 1994
Nobilis juletræer - opgørelser af skadetyper 03.02-02 august 1994
Nobilis juletræer - stor lokalitetsvariation i udbytte 03.02-03 august 1994
Sammenhæng mellem egenskaber på bevoksningsniveau for nordmannsgran 03.01-03 august 1994
Rangordning af danske, tyrkiske og russiske nordmannsgran provenienser 03.01-04 august 1994
Sammenhæng mellem lagring af frø og planteskoleegenskaber 03.01-05 oktober 1994
Røde nåle på nobilis i sommeren 1994 03.02-04 marts 1995
Abies veitchii 03.04-09 juni 1995
Abies veitchii 03.04-08 juni 1995
Status efter 6 vækstsæsoner i PS-plustræforsøgene - 2 03.02-06 september 1995
Status efter 6 vækstsæsoner i PS-plustræforsøgene - 3 03.02-07 september 1995
Ædelcypres - 1 03.03-01 oktober 1995