Dato: 01-11-2003 | Videnblad nr. 11.05-01 Emne: Arbejdsstedet

Sikkerhedskrav ved pakning og håndtering af paller med juletræer og klippegrønt

Stadig flere pyntegrøntproducenter anvender paller i produktionen enten ved brug af eget udstyr eller med hjælp fra entreprenører. Det reducerer den manuelle håndtering, og samtidig kan den videre læsning ske maskinelt. Arbejdsmiljømæssigt er der således opnået væsentlige forbedringer ved at pakke pyntegrøntet på paller – ikke mindst når man sammenholder med den traditionelle manuelle læsning, som er forbundet med mange ulykkesrisici. – Selv om arbejdsmiljøet således er blevet bedre, kan man stadig komme galt af sted, og Arbejdstilsynet stiller nogle krav i forbindelse med pakning og læsning af paller.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 11.05-01
Forfatter: Frans Theilby