Dato: 01-04-2003 | Videnblad nr. 11.03-01 Emne: Teknisk udstyr

Arbejdsmiljø ved kemisk topskudsregulering

I forbindelse med udbringningen af kemiske topskudsreguleringsmidler anvendes dels sprøjtning med en specialudformet skærm og dels påføring med malerrulle. Skov & Landskab (FSL) har i samarbejde med Dansk Juletræsdyrkerforening og to producenter gennemført en kort ekspositionsundersøgelse ved udbringning med de to metoder.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 11.03-01
Forfattere: Frans Theilby og Jan Jürgensen