Dato: 01-07-2010 | Videnblad nr. 11.03-04 Emne: Teknisk udstyr

Sikkerhed ved brug af motorsav

Grundlæggende viden om motorsav 2

Fældning af juletræer med motorsav stiller særlige krav til vedligeholdelse af saven og sikker håndtering. »Grundlæggende viden om motorsav« er en serie på 4 videnblade, som henvender sig til praktikere, der lejlighedsvist bruger motorsav til oparbejdning af juletræer. I dette Videnblad er der fokus på sikkerhed.

Mange bruger en motorsav af og til, men har ikke den viden, der skal til, for at minimere risikoen for ulykker. Motorsaven er et meget farligt værktøj, og de skader, der sker i forbindelse med brug af motorsav, er ofte meget alvorlige. I dette Videnblad gennemgås nogle helt basale sikkerhedsforhold, som nedsætter risikoen for ulykker. Bemærk, at der ud over de nævnte punkter er mange andre vigtige forhold, som bør være i orden, inden man kan arbejde med motorsav på en sikker, forsvarlig og effektiv måde.

I dette Videnblad bruges en række fagord om motorsavens dele. I Videnblad 11.3-5 vises delenes placering på saven.

Lovgivning

Bruger man motorsav på sit arbejde, er man underlagt arbejdsmiljøloven. Der findes to relevante At-vejledninger om brug af motorsav. Den ene ’Arbejde med motorkædesav (B.5.1.1)’ kan findes på www.at.dk, og ligeledes kan den anden ’Fældnings- og skov­nings­arbejde (D.2.8)’. De krav, som er angivet i vejledningerne, gælder for professionelt brug, men bør også opfyldes af private brugere.

Alle sikkerhedsaspekter gennemgås og øves på Skovskolens kurser om motorsav og savning. Foto: Simon Skov

Alle sikkerhedsaspekter gennemgås og øves på Skovskolens kurser om motorsav og savning. Foto: Simon Skov

Sikkerhedsudstyr

Da risikoen for ulykker er stor, når man bruger motorsav, bør man beskytte sig med sikkerhedsudstyr under arbejdet.

Skærebukser og skærestøvler skal være forsynet med piktogram (se foto), så man er helt sikker på, at der er skære­hæmmende indlæg i bukserne. Man skal være bevidst om, at det skærehæmmende indlæg oftest kun dækker forsiden af benet og ikke bagsiden.

Piktogram der viser, at jakke/ bukser/støvler er godkendt som sikkerhedsudstyr. Foto: Simon Skov

Piktogram der viser, at jakke/ bukser/støvler er godkendt som sikkerhedsudstyr. Foto: Simon Skov

Skærebukser opdeles i tre klasser, der fortæller, hvilken kædehastighed, der kan bremses af indlægget. Desuden opdeles i design a-c, der fortæller, hvor stor en del af benene, som er dækket af indlægget. Klasse 3 har størst bremseevne, og design c har mest indlæg.

Hjelm, visir og høreværn er oftest samlet i en skovhjelm. Hvis visir og høreværn ikke fungerer optimalt eller ikke benyttes, stiger risikoen for øjen- eller høreskader.

Skærestøvler med sikkerhedståspids og skæreindlæg er vigtige, men de yder kun en begrænset sikkerhed mod gennemsavning, fordi fibermaterialet er komprimeret. Desuden sikrer gode støvler, at man står fast under arbejdet.

Er uheldet ude, kan det være livsvigtigt at have en trykforbinding. Hav altid en trykforbinding i lommen, når du saver.

Savens sikkerhedsfunktioner

Det er altid en god ide at læse om brug og vedligeholdelse i motorsavens manual.

Sav og kæde bør generelt være vedligeholdt. Kører motoren dårligt, eller er kæden ikke filet skarp, lægger man flere kræfter i savearbejdet og får en dårlig og farlig arbejdsrytme. Kædens filing beskrives i Videnblad 11.3-6.

Kædebremsen skal bremse kæden øjeblikkeligt. For at fungere skal bremsen være rengjort og kontrolleret for slid. Bremsen skal udløses manuelt af parérbøjlen og automatisk ved kast. Parérbøjlens sikkerhedsfunktion afprøves ved at give halv gas og trykke på bøjlen eller følge producentens anvisning. Den automatiske udløsning afprøves ved at lade spidsen af sværdet falde ned mod et hårdt underlag. Ved faldet skal bremsen udløses.

Det bagerste håndtag skal være udformet med en plade, som beskytter hånden, hvis kæden springer. I øvrigt skal kædefangertappen efterses. Gas­grebet må ikke fungere uden der samtidigt trykkes på gasspærrehåndtaget. Når saven får gas, og gasgrebet derefter slippes, skal saven gå i tomgang. I tomgang skal kæden stå stille.

On/off kontakten er også en sikkerhedsfunktion. Den skal virke.

Sikker savning

Brug af motorsav kræver oplæring i form af instruktion eller kursus. Dette er et krav, hvis man saver på sit arbejde og fornuftigt, hvis man saver i fritiden. Skovskolen tilbyder et udvalg af kurser om motorsave (www.skovskolen.dk)

Man skal stå stabilt og sikkert under savning. Begge hænder skal være på saven. Højre hånd skal være på bagerste håndtag, også hvis man er venstrehåndet. Venstre hånd skal være på forreste håndtag, og tommelfingeren skal være under bøjlen, så man undgår, at hånden glider frem på kæden. Man må aldrig save over skulderhøjde, da det øger risikoen for ulykker.

Motorsav må kun bruges udendørs pga. skadelige stoffer i udstødningsgassen.

Det er forbudt at bruge motorsav fra en stige. Brug af motorsav under klatring kræver iflg. arbejdsmiljøloven, at man har bestået relevante kurser. Arbejder man fra liftkurv, gælder særlige regler (se At-vejledningen).

Enearbejde

Man bør ikke arbejde med motorsav uden at kunne få kontakt til andre mennesker. Det kan evt. være via mobiltelefonen. Der er mange fordele ved at arbejde i sjak. Hvis man kommer til skade under enearbejde, kan det være svært at tilkalde hjælp.

Tænk på, hvor vanskeligt det kan være at give en præcis beskrivelse af, hvor du befinder dig, når personen ved alarmbordet ikke kender skoven. Arbejder du alene så aftal en række tidspunkter, hvor du ringer til en anden person. Ringer du ikke, er der sket et uheld. Aftal også hvor arbejdet foregår.

Sikkerhedsafstand

Man bør aftale sikkerhedsafstande, når flere arbejder sammen. Det er »fælderens« ansvar at kontrollere sikkerhedszonen. Det kan være svært at koncentrere sig om sit eget arbejde og andres bevægelser på samme tid, så alle gør klogt i at være opmærksomme.

Hvis man fælder store juletræer, som står i blokke adskilt af spor, er det praktisk, at arbejdet foregår i hver anden blok, således at der er en arbejdsfri blok imellem personerne.Videnblad nr.: 11.03-04
Forfattere: Simon Skov og Lars Bjerregaard Hansen