Dato: 01-07-2010 | Videnblad nr. 11.03-05 Emne: Teknisk udstyr

Motorsaven og dens vedligeholdelse

Grundlæggende viden om motorsav 3

Fældning af juletræer med motorsav stiller særlige krav til vedligeholdelse af saven og sikker håndtering. »Grundlæggende viden om motorsav« er en serie på 4 videnblade, som henvender sig til praktikere, der lejlighedsvist bruger motorsav til oparbejdning af juletræer. Dette Videnblad handler om savens vedligeholdelse.

Løbende vedligeholdelse af motorsaven er meget vigtigt, for at få det bedst mulige udbytte af saven og arbejdstimerne. Desuden mindskes risikoen for alvorlige ulykker ved at vedligeholde saven. For at sikre at alle funktioner på motorsaven er i orden, må man efterse, rengøre og vedligeholde den.

Herunder er arbejdet opdelt i det, der skal gøres løbende, mens du arbejder med saven, det der skal gøres hyppigt, og det der skal gøres af og til. Intervallerne afhænger af, hvor meget du bruger saven, og under hvilke forhold du saver.

Savens kvalitet er også en faktor. Der er stor variation i motorsavsmærker og modeller. Derfor beskrives arbejdsgangene i generelle vendinger.

Navne på savens dele

For at kunne begå sig i forbindelse med motorsave er det vigtigt at vide, hvad savens dele hedder. Bed om hjælp fx hos forhandleren eller erfarne brugere, hvis du har problemer med saven. Brug de rigtige ord (vist på fotos), så undgås misforståelser.

Foto: Simon Skov

Foto: Simon Skov


Løbende eftersyn og vedligeholdelse

Mens du bruger saven, skal du løbende kontrollere:

- at kæden er tilpas stram. Kæden strammes med kædestrammerskruen. Kæden skal være præcis så stram, at den har kontakt til under­siden af sværdet. Når kæden er strammet tilpas, skal sværdet fastholdes med sværd-møtrikkerne. Vær opmærksom på, at nye kæder strækker sig. Derfor er det nødvendigt at justere kæden efter kort tids brug. Foto: Simon Skov
- at kædesmøringen fungerer. Det kontrolleres nemmest ved at se, om der bruges olie fra olietanken. Når du tanker benzin, bør der samtidig tankes olie. Hvis olietanken ved påfyldning ikke er så tom som sædvanligt, er oliekanalen måske stoppet. En kæde, der ikke bliver smurt, bliver meget varm og stiv. Både kæde og sværd bliver ødelagt, hvis smøringen ikke fungerer. Foto: Simon Skov
- at kæden er skarp. Filing af kæden er en del af den løbende vedligeholdelse. Dette omfattende emne behandles i Videnblad 11.3-6. Motorsavens kæde er særligt udsat for at blive sløv, når der fældes juletræer, idet der skæres tæt ved jorden. Desuden er der ofte sand og jord på stammen. Foto: Simon Skov

Hyppigt eftersyn og vedligeholdelse

Efter brug bør saven rengøres for at være funktionel næste gang, den skal bruges. Rengøringen sker med trykluft og/eller børste.

Foto: Simon Skov

Foto: Simon Skov

  • Begynd med at afmontere spåndækslet og rengør for olie og spåner. Undgå at udløse kædebremsen mens dækslet er afmonteret.
  • Kontroller, at kædebremsen er ren og i orden. Der må ikke accepteres mere end 25 % slid.
  • Rengør kæde, drivhjul og sværd.
  • Afmonter sværdet og vend det, så det slides ens på begge sider.
  • Monter dækslet igen og kontroller, at kæden er tilpas stram.
  • Afmonter topdækslet og rengør kaburatoren udvendig. Rengør køle­ribberne på cylinderen.
  • Afmonter luftfilteret (er afmonteret på fotoet). Rengør filteret forsigtig med trykluft, eller i lunkent sæbevand. Pas på, at der ikke kommer snavs i karburatorens indsugningskanal (luftindtag), mens luftfilteret er afmonteret. Luk evt. kanalen med en prop f.eks. en klud eller køkkenrulle. Monter luftfilteret og derefter topdækslet.

Udover rengøringen bør vigtige dele på saven kontrolleres: Kædebremse, kædefangeren, gasspærren, on/off kontakt, kædesmøring, vibrationsdæmperne og lydpotten. Der bør ikke være revner og defekter noget sted på saven.

Lidt sjældnere vedligeholdelse

Foto: Simon Skov

Foto: Simon Skov

Afmonter dækslet til starterhuset og rengør. Ventilatorflagerne på svinghjulet skal være rene for at virke optimalt. Når starterhuset monteres igen, skal der trækkes i snoren, så starterhuset går i korrekt indgreb med starthagerne, som sidder på svinghjulet.

Sværdet slides, når kæden løber. Der vil dannes grater på sværdskinnen. Disse grater skal files væk med en fladfil med jævne mellemrum. Fileretningen skal være væk fra næsehjulet. Når filningen er færdig, bør sværdskinnen have en plan flade mod kæden og en lille kant på 45° ned mod sværdets side. Efter filingen skal sværdet rengøres for filespåner, og smørehullerne skal renses.

Opbevaring af sav og benzin

Når saven ikke bruges i længere tid, f.eks. mellem to juletræssæsoner, så bør den naturligvis rengøres ekstra grundigt, samt efterses før den tages i brug igen.

Man skal være opmærksom på, at almindelig bil-benzin har en meget begrænset holdbarhed. Man bør ikke opbevare almindeligt benzin mere end en måned, hverken som olieblandet eller ublandet. Alkyleret benzin, som købes olieblandet, har langt længere holdbarhed. I øvrigt er alkyleret benzin en fordel for arbejdsmiljøet under savningen.Videnblad nr.: 11.03-05
Forfattere: Simon Skov og Lars Bjerregaard Hansen