Dato: 01-07-2010 | Videnblad nr. 11.03-06 Emne: Teknisk udstyr

Filing af motorsavskæde

Grundlæggende viden om motorsav 4

Fældning af juletræer med motorsav stiller særlige krav til vedligeholdelse af saven og sikker håndtering. »Grundlæggende viden om motorsav« er en serie på 4 videnblade, som henvender sig til praktikere, der lejlighedsvist bruger motorsav til oparbejdning af juletræer. I dette Videnblad gives gode råd om, hvordan kæden files, så savningen foregår ubesværet og sikkert.

Figur 1. Kædens dele. Foto: Simon Skov

Figur 1. Kædens dele. Foto: Simon Skov

Filing af kæden er afgørende for, hvor­dan motorsaven virker. Filing er også den færdighed, som flest mangler for at få effektivt udbytte af saven. En korrekt filet kæde forøger både motorens og brugerens effektivitet. En skarp kæde mindsker også risikoen for ulykker.

Der findes et utal af forskellige kæde­typer og fabrikater. Her holder vi os til de overordnede typer (fig. 3), men det er vigtigt at vide, hvilken kæde, der er på saven. Valget af file og udførslen af filearbejdet skal afstemmes med kædetypen.

Kædens tandprofil beskrives som hel- eller halvmejsel, afhængigt af om tanden er skarpkantet eller afrundet (fig. 2).

Figur 2. Til venstre en helmejseltand, til højre en halvmejseltand. Sidstnævnte er lidt mindre effektiv, men er nemmere at file og holde skarp. Fotos: Simon Skov

Figur 2. Til venstre en helmejseltand, til højre en halvmejseltand. Sidstnævnte er lidt mindre effektiv, men er nemmere at file og holde skarp. Fotos: Simon Skov

Figur 3. Vinklen mellem tandens kant og æggen skal være 25° eller 30° afhængigt af tandtypen. På nogle kæder er der præget en hjælpestreg bagerst på tanden. Foto: Simon Skov

Figur 3. Vinklen mellem tandens kant og æggen skal være 25° eller 30° afhængigt af tandtypen. På nogle kæder er der præget en hjælpestreg bagerst på tanden. Foto: Simon Skov


Kædens størrelse

Kædestørrelse  Filediameter
3/8”  5,5 mm
0,325”  4,8 mm
3/8” hobby  4,0 mm

Kædens længde skal naturligvis passe til sværdets længde. Kædens længde måles i antal drivled. Filevinklen (vinklen mellem tandens kant og æggen) skal være 25° eller 30° afhængigt af tandtypen. På nogle kæder er der præget en hjælpestreg bagerst på tanden (fig. 3).

Drivledene skal passe i sporet på sværet. De typiske drivledsbredder er 1,3 mm, 1,5 mm eller 1,6 mm. Kædens deling er et mål for, hvor langt der er mellem drivlederne. De almindelige kædedelinger er 0,325” og 3/8”. Kædedelingen og tandhøjden afgør, hvilken fil man skal bruge. Tænderne files med en rundfil. 

Filevinkler

Tandprofil  Filevinkel
Halvmejsel  30°
Helmejsel  25°

Den vinkel, som man skal holde filen i forhold til kæden, er forskellig afhængig af tandprofilen. Filevinklen skal være ens på begge sider af saven. Er vinklen uens, vil man save skævt og slide unødigt på kæde og sværd. Filevinklen kan holdes korrekt ved at sætte en magnetisk klods med påtegnede vinkelstreger på siden af sværdet under filingen (figur 4).

Fileteknik

Filen lægges ind under tanden, og der files ud mod spidsen af tanden. Der files altid på en tand, som er på den modsatte side af sværdet, for at opnå bedst mulig støtte på tanden. Filen føres så vidt muligt vandret. Start filing i den side, hvor tænderne forventes at blive kortest, således opretholdes lettest ens tandlængde.

Filehøjden

For at få en optimalt skærende tand skal filehøjden være tilpas. Filer man for lavt, vil der blive kasketskygge på tænderne, filer man for højt, vil der blive baghæld (figur 4). Filen skal ligge vandret ved filing.

Figur 4. Samme kæde filet hhv. for højt, rigtigt og for lavt. A) Mejseltand med baghæld. Filen er ført for højt. B) Korrekt filet mejseltand. C) Mejseltand med kasketskygge. Filen er ført for lavt. Figur 4. Samme kæde filet hhv. for højt, rigtigt og for lavt. A) Mejseltand med baghæld. Filen er ført for højt. B) Korrekt filet mejseltand. C) Mejseltand med kasketskygge. Filen er ført for lavt. Fotos: Simon Skov

Figur 4. Samme kæde filet hhv. for højt, rigtigt og for lavt. A) Mejseltand med baghæld. Filen er ført for højt. B) Korrekt filet mejseltand. C) Mejseltand med kasketskygge. Filen er ført for lavt. Figur 4. Samme kæde filet hhv. for højt, rigtigt og for lavt. A) Mejseltand med baghæld. Filen er ført for højt. B) Korrekt filet mejseltand. C) Mejseltand med kasketskygge. Filen er ført for lavt. Fotos: Simon Skov


Tandlængden

Alle tænder skal være lige lange for at have samme højde. En kortere tand vil ikke nå ned i savsporet og derfor ikke bidrage til savningen. Desuden vil kæden skære skævt. Man bør være omhyggelig med at file tænderne lige lange. Tandlængden kan måles med en tommestok/skydelære fra bagkanten og frem til æggen.

Æggen

Æggen består af den øverste flade, som skærer spånen af i dybden, og af tandens side, som løsner spånen sideværts. Hver tand skal selvsagt være skarp på begge flader. Æggens skarphed kontrolleres ved at se, om filestriberne forløber ensartet helt ud til æggens kant. (figur 2).

Ryttere

Rytterne bestemmer tykkelsen af den spån, som tanden skærer af. I takt med at tænderne efterhånden bliver filet kortere, bliver det nødvendigt at foretage en rytterjustering. Rytterne skal files lavere for at beholde den samme spåntykkelse.

Filingen sker med en fladfil, og der files på en rytter, som er på den modsatte side af sværdet, for at opnå bedst mulig støtte. Hver side af kædens ryttere files færdig. Man kan anvende et ryttermål for at opnå den anbefalede niveauforskel på 0,65 mm mellem rytter og tand.

Hjælpemidler

Figur 5. Korrekt filevinkel kan opnås ved at bruge en af de mange typer af hjælpe-midler. Vær opmærksom på, at de fleste hjælpemidler kun passer til en bestemt type kæde. Den viste fileplade har 25° på den ene side og 30° på den anden. Foto: Simon Skov

Figur 5. Korrekt filevinkel kan opnås ved at bruge en af de mange typer af hjælpe-midler. Vær opmærksom på, at de fleste hjælpemidler kun passer til en bestemt type kæde. Den viste fileplade har 25° på den ene side og 30° på den anden. Foto: Simon Skov

Der findes et væld af hjælpemidler til filing af kæder. Man kan købe slibemaskiner med roterende slibeskive, som skulle holde en korrekt vinkel og dybde i forhold til kæden. Man kan også få et bredt udvalg af fileholdere, vinkelhjælpeværktøjer og målere til ryttere. Fælles for alle hjælpemidlerne er, at man skal anvende det rigtige hjælpeværktøj til kæden for at opnå et brugbart resultat.

Hvilket hjælpemiddel, der er bedst, er smag og behag, men et godt tip er at anvende de hjælpemidler, som anbefales af producenten til den pågældende kæde. Endvidere må man gøre sig klart, at hjælpemidlet i sig selv ikke udfører arbejdet, men at den omhyggelighed, man selv lægger i filearbejdet, er altafgørende for et anvendeligt resultat.Videnblad nr.: 11.03-06
Forfattere: Simon Skov og Lars Bjerregaard Hansen