Arealvalg og kulturteknik – Københavns Universitet

Videntjenesten > Pyntegrønt > Arealvalg og kulturteknik

Arealvalg og kulturteknik

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér stigende
Læ og vinterfrostskader 04.02-01 december 1993
Læhegn ved pyntegrøntkulturer 04.02-02 december 1993
Læhegn af sitkagran ved pyntegrøntkulturer 04.02-03 marts 1994
Tidlig plantning på stiv ubekvem lerjord 04.07-01 april 1996
Borede huller til hegnsstolper 04.12-01 februar 1997
Færdsel på tværs af hegn - 1 04.12-02 marts 1997
Færdsel på tværs af hegn - 2 04.12-03 marts 1997
Køle/fryselagrede barrodsplanter 04.09-01 juni 1997
Plantetid for friskoptagne barrodsplanter 04.11-01 juni 1997
Jordanalyser 04.01-01 september 1997
Lagring af nåletræsplanter på skovdistrikter 04.09-02 december 1997
Miljømæssige fordele ved genvækst 04.09-03 marts 1998
Genvækst af nobilis juletræer 04.09-04 januar 1999
Rodafkortning og plantetype - 1 04.11-02 december 2000
Rodafkortning og plantetype - 2 04.11-03 december 2000
Rodafkortning og plantetype - 3 04.11-04 december 2000
Pyntegrøntarternes krav til jordbunden - introduktion 04.01-02 november 2001
Pyntegrøntarternes krav til jordbunden 04.01-03 november 2001
Arealklargøring i gammel skov - 1 04.06-01 februar 2002