Arealvalg og kulturteknik – Københavns Universitet

Videntjenesten > Pyntegrønt > Arealvalg og kulturteknik

Arealvalg og kulturteknik

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Sortér stigende Nummer Dato
Arealklargøring i gammel skov - 1 04.06-01 februar 2002
Arealklargøring i gammel skov - 2 04.06-02 februar 2002
Borede huller til hegnsstolper 04.12-01 februar 1997
Efterafgrøder / fangafgrøder i juletræskulturer 04.10-01 september 2007
Færdsel på tværs af hegn - 1 04.12-02 marts 1997
Færdsel på tværs af hegn - 2 04.12-03 marts 1997
Genvækst af nobilis juletræer 04.09-04 januar 1999
Håndtering af dækrodsplanter 04.09-10 juli 2005
Jordanalyser 04.01-01 september 1997
Jordens vandindhold påvirker topskudsvæksten 04.02-06 juni 2009
Jordkomprimering og rodvækst hos kulturplanter af rødgran 04.01-04 november 2005
Klimamålinger og topskudsvækst i nordmannsgran 04.02-05 maj 2007
Knopskader i nobilis og anbefaliger til voksested 04.03-01 december 2007
Kombineret plantetype og gødskningsforsøg 04.09-11 december 2010
Kulturstart i nordmannsgran 04.09-08 august 2004
Kulturstart i nordmannsgran - 1 04.09-05 marts 2003
Kulturstart i nordmannsgran - 2 04.09-06 marts 2003
Kulturstart i nordmannsgran med dækrods- og barrodsplanter 04.09-09 maj 2005
Køle/fryselagrede barrodsplanter 04.09-01 juni 1997