Dato: 01-03-1994 | Videnblad nr. 04.02-03 Emne: Klimatiske forhold

Læhegn af sitkagran ved pyntegrøntkulturer

Proveniensvalg

Sitkagran er en traditionel læhegnsart, der har haft en udbredt anvendelse, især i vest Danmark. Oftest i form af enrækkede læhegn på mere sandede dyrkningslokaliteter. Sitkagran vil også i dag være en vækstkraftig og effektiv lægiver i forbindelse med anlæg af kulturer på markjord.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.02-03
Forfatter: Ulrik Braüner Nielsen