Dato: 01-11-2007 | Videnblad nr. 07.06-03 Emne: Opbevaring og lagring

Skimmelsvampe på juletræer

Gode råd til forbrugerne

Skimmelsvampe findes overalt i naturen, også på juletræer. Nogle mennesker er allergiske overfor skimmelsvampe, har følsomme luftveje eller astma. Begrebet »juletræsallergi« bruges om de symptomer, som kan opstå, når et grantræ sættes ind i en varm stue og pyntes med støvede kugler og osende lys. Hvor meget skimmelsvampene bidrager med er stadig uafklaret.

Kompetente forhandlere af juletræer bør kende de problemer, som kan opstå, når juletræer og følsomme luftveje blandes. Foto: Simon Skov

Kompetente forhandlere af juletræer bør kende de problemer, som kan opstå, når juletræer og følsomme luftveje blandes. Foto: Simon Skov

Juletræer kan medføre en helbredsrisiko både for producenter og forbrugere. Risikoen for gener minimeres, hvis man håndterer juletræerne hensigtsmæssigt. Dette Videnblad handler om risici hos forbrugerne, mens produktionsrelaterede problemer behandles i Videnblad nr. 11.5-4.

Viden eller myte?

»Juletræsallergi« er omgivet af myter og rygter. Der er desværre ingen videnskabelige undersøgelser, der belyser problemerne omkring luftkvalitet, indeklima og skimmelsvampe. Nedenstående er derfor baseret på erfaringer og generel viden om skimmelsvampenes vækst og spredning.

For flertallet af forbrugerne er juletræer et positivt bekendtskab, og dette Videnblad drejer sig om undtagelserne fra det generelle. Disse er også vigtige, fordi en sådan viden om produktet hører med til ansvarlig, professionel produktion og handel.

»Juletræsallergi«

For nogle juletræskøbere bliver julestemningen ødelagt – af juletræet eller andre »juleting«. Hvert år får Astma-allergi Forbundet flere henvendelser angående »juletræsallergi«. Problemets omfang er af en størrelse, så det bl.a. nævnes i ’Lægens bord’, ’Helse’, ’Astma-allergi Bladet’ og udenlandske (videnskabelige) tidsskrifter og hjemmesider.

Ingen kender det præcise omfang, men i procent er problemet sikkert ikke særligt stort. For de enkelte forbrugere, der år efter år bliver syge juleaften, og for de børn, der får ødelagt julen af astmaanfald, er sagen dog ganske alvorlig.

I de fleste familier er børn, gran, ler og lys en god blanding. Et astmaanfald kan dog spolere hyggen. Har gæster eller familiemedlemmer følsomme luftveje, bør man tage hensyn, så alle kan få luft. Foto: Simon Skov

I de fleste familier er børn, gran, ler og lys en god blanding. Et astmaanfald kan dog spolere hyggen. Har gæster eller familiemedlemmer følsomme luftveje, bør man tage hensyn, så alle kan få luft. Foto: Simon Skov

Juletræ med skimmelsvampe

Juletræet er belagt med skimmelsvampe, allerede når det høstes. Skimmelsvampene vækkes sandsynligvis af varmen, når træerne opbevares i lunt og fugtigt miljø f.eks. komprimeret på paller under transport og lagring. Når træet så tages indenfor i den varme og tørre stueluft, spredes sporerne nemt. Dette er en af de mulige årsager til, at nogle reagerer på juletræet.

En anden mulig årsag er, at varmen medfører øget fordampning af harpiks/ terpener. Umiddelbart er de fleste enige om, at det dufter dejligt, men »granduft« i store mængder kan give hovedpine og utilpashed. De flygtige stoffer fra harpiks er naturlige opløsningsmidler (terpener), som påvirker vores nervesystem. Følsomme luftveje kan også blive irriterede af den kemiske påvirkning og f.eks. reagere med øget slimproduktion, som giver hoste.

Plastik kontra ægte juletræ

Det korte råd, som bl.a. Astma-allergi Forbundet formidler til de berørte brugere er: Køb et plastikjuletræ og husk at støve det af inden brug.

Så drastisk behøver løsningen sandsynligvis ikke at være. De fleste følsomme forbrugere kan sikkert sagtens have et ægte juletræ, bare de følger nogle af nedenstående råd. Strategien er:

  • Begræns den tid, juletræet er i stuen. Det behøver jo ikke »vare lige til påske«.
  • Placer træet i et rum, der kan lukkes af fra resten af huset.
  • Sørg for god udluftning. Hold afstand. Jo mere træet rystes, jo flere svampesporer er der i luften.


Hvis ovenstående ikke er nok, er her to yderligere forslag til, hvordan man kan have et ægte juletræ og samtidig tage hensyn til sarte luftveje. Som forhandler af juletræer kan det være nyttigt at kende disse løsningsforslag, så købere med problemer kan få et relevant råd og et ægte juletræ.

Juletræet i udestuen

Hvis man har et hus med mulighed for at isolere juletræet, kan det være en god løsning. Hvis juletræet f.eks. står køligt i udestuen, kan personen med følsomme luftveje enten begrænse kontakten med træet eller helt springe den del af aftenens program over. Idet træet står isoleret, er luften i resten af huset ikke påvirket.

Juletræsvask

Er ovennævnte råd ikke nok, så kan træet faktisk vaskes før brug. Metoden er, så vidt vides, ikke videnskabeligt undersøgt, men virker fornuftig.

Giv dit juletræ et brusebad med haveslangen (udendørs), og stil det et sted, så det får en tør overflade igen. Det kan f.eks. være et fyrrum eller andet opvarmet udhus, hvor det ikke generer. Husk, at træet skal stå i vand, så alle nålene ikke falder af inden jul.

Når dagen kommer, ryster man træet og tager det med ind i stuen. Sporerne og en del af terpenerne er nu frigivet fra træet, og den berørte person bliver mindre påvirket.

Mange andre faktorer

Juletræet er kun én blandt mange luftbårne påvirkninger, vi får i julen. Vi tænder masser af levende lys, som uanset kvalitet og type forringer luftkvaliteten ganske meget, (se: Miljøministeriets »Kortlægning nr. 6, 2002«).

Mados, stearinlys, jordslået julepynt og julekaktusser er alle faktorer, som kan udløse astma eller andre overfølsomme reaktioner. Juletræer og pyntegrønt er blot punkter på en længere liste over julens farer for den overfølsomme. Foto: Simon Skov

Mados, stearinlys, jordslået julepynt og julekaktusser er alle faktorer, som kan udløse astma eller andre overfølsomme reaktioner. Juletræer og pyntegrønt er blot punkter på en længere liste over julens farer for den overfølsomme. Foto: Simon Skov


Vi koger og steger store mængder mad og er ikke altid opmærksomme på, at emhætten skal vedligeholdes og tændes for at hjælpe os af med osen. Mangen en familie har udløst røgalarmen, når flæskesværen skal brunes juleaften.
Derudover er der jo al julepynten og juletræstæppet, som ligger i kælderen eller på loftet hele året og samler støv. Har man familiemedlemmer med følsomme luftveje, er der særlig grund til at vaske juletræstæppet og rengøre og lufte julepynten inden brug. Man bør se efter, om julepynten er blevet jordslået siden sidste jul. Det er skimmelsvampe, der gør ting jordslåede, og disse skimmelsvampe er også negative for luftkvaliteten.

Hold balancen

Det er vigtigt, at man som producent eller sælger ikke underkender, at der findes mennesker som får vejrtrækningsproblemer af juletræet. På den anden side er det også reelt at påpege, at juletræet ikke er den eneste faktor, der kan udløse jule(træs)allergi.

Julen er ikke lungernes fest, men man kan relativt nemt tage en række hensyn, så alle får en glædelig jul med et ægte juletræ.Videnblad nr.: 07.06-03
Forfatter: Simon Skov