Dato: 01-09-1997 | Videnblad nr. 08.05-02 Emne: Opbevaring lagring

Ingen sammenhæng mellem ætylen og nåletab i nordmannsgran og nobilis

Nåletab i nordmannsgran er af nogle pyntegrøntproducenter sat i forbindelse med ætylen. Problemstillingen har afgørende betydning for måden, som nordmannsgran skal behandles på i relation til udvikling af branchens logistik. Der er derfor iværksat en række forsøg til belysning af spørgsmålet.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.05-02
Forfatter: Lars Kjærbølling