Dato: 01-09-2002 | Videnblad nr. 08.01-01 Emne: Sorteringsreglement

Sorteringsvejledning

Rødgran - Hvidgran - Omorika - Bjergfyr

Videnbladet beskriver hvordan klippegrønt i rødgran, hvidgran, omorika og bjergfyr kan sorteres

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.01-01
Forfatter: Kaj Østergaard